Pixabay
09:10 - 02.09.2021 / viihde / Findance
Sairasautojen onnettomuuksissa menehtyi kymmenen henkilöä vuosina 2010-2019

Sairasautot olivat osallisena seitsemässä kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa vuosina 2010–2019. Näistä kuudessa sairasauto oli onnettomuushetkellä hälytysajossa. Onnettomuuksissa kuoli yhteensä kymmenen henkilöä, joista kaksi sairasautossa.

Tiedot perustuvat liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimiin kuolemaan johtaneisiin onnettomuuksiin vuosina 2010–2019.

Kaikki tutkijalautakuntien tutkimat sairasauto-onnettomuudet olivat moottoriajoneuvojen välisiä yhteenajoja. Kuudessa onnettomuudessa sairasauto oli onnettomuushetkellä hälytysajossa. Viidessä onnettomuudessa kyydissä oli potilas.

- Sairasauton kuljettajan näkökulmasta onnettomuutta edelsi useimmiten havaintovirhe tai virheellinen arvio liikennetilanteesta ja muiden tienkäyttäjien toiminnasta. Sairasauton kuljettajan toimintaan vaikutti usein kiireellinen hälytysajo, selvittää liikenneturvallisuustutkija Salla Salenius onnettomuuksien taustoja.


Tutkijalautakuntien mukaan sairasauto-onnettomuuksien ehkäisemiseksi tulisi ensihoitoyksiköiden ajokoulutusta lisätä ja kehittää. Lisäksi sairasautojen potilastilojen turvallisuutta tulisi parantaa kehittämällä muun muassa turvavöitä sekä varmistamalla hoitovarusteiden riittävä kiinnitys.

Muille kuin sairasauton kuljettajille tutkijalautakunnat toivoivat muun muassa lisää tiedotusta hälytysajoneuvojen erityisasemasta liikenteessä.


Vuosina 2010–2019 liikennevakuutuksesta korvattiin kaikkiaan 610 sellaista tie- tai katuverkolla tapahtunutta liikennevahinkoa, jossa vähintään yhtenä osallisena oli sairasauto. Näistä vahingoista 78 % oli omaisuusvahinkoja ja 22 % henkilövahinkoja. Liikennevahinkoaineisto perustuu vakuutusyhtiöiden ilmoittamiin tietoihin.