Pixabay
12:10 - 11.08.2021 / viihde / Findance
Kumpi on suurempi rasite perheesi taloudelle sinun vai läheisesi sairastuminen? Lapsiperheissä huoli painottuu omaan terveyteen

Enemmistö suomalaisista lapsiperheistä sanoo olevansa epätietoinen, millaista turvaa yhteiskunta tarjoaa, jos itse tai läheinen sairastuisi vakavasti. Vaikka turvan kattavuutta ei osata arvioida, moni uskoo, että se ei kuitenkaan riittäisi.

Mitä sinun perheesi taloudelle kävisi, jos sinä tai läheisesi sairastuisitte pitkäaikaisesti? LähiTapiolan teettämän kyselyn mukaan lapsiperheissä oma sairastuminen aiheuttaa hieman suuremman huolen kuin läheisen sairastuminen.

Kyselyn noin 270 lapsiperhevastaajasta puolet kantoi vähintään jonkinlaista huolta omasta mahdollisesta, pitkäaikaisesta sairastumisesta ja sen aiheuttamista vaikutuksista perheen talouteen. Omasta tai läheisen hoivan aiheuttamista vaikutuksista oli huolissaan 38 prosenttia vastaajista.

- Etenkin lapsen sairastumisen vaikutuksia perheen talouteen tullaan harvoin ajatelleeksi. Vakavan sairauden sattuessa olennaista on tietysti hyvän hoidon saaminen ja Suomessa onneksi hoito julkisella puolella on näissä tilanteissa laadukasta. Sen sijaan sosiaaliturva kattaa vain rajallisesti perheelle aiheutuvia välillisiä kustannuksia, mikä voi tulla yllätyksenä, johtaja Veera Lammi LähiTapiola Henkiyhtiöstä sanoo.

Lapsen pitkäaikainen, jatkuvaa huolehtimista vaativa sairaus on esimerkiksi diabetes, jonka varsinkin sairauden toteamisen vaiheessa voi vaatia vanhemmilta paljonkin poissaoloja työstä sairaalapäivien ja hoitoon totuttelun vuoksi. Pienillä lapsilla tauti saattaa vaatia vanhemmilta suuriakin muutoksia työntekemiseen.

Diabetesliiton mukaan Suomessa sairastuu noin 500 lasta vuosittain tyypin 1 diabetekseen. Liiton viime syksynä tekemän kyselyn mukaan enemmistö diabetesta sairastavan lapsen vanhemmista oli tyytyväinen taloudelliseen tilanteeseensa, mutta osa kertoi joutuvansa tekemään osa-aikatyötä lapsen sairauden vuoksi.


Yhteiskunnan tarjoamaa turvaa ei tunneta

Monelle suomalaiselle lapsiperheelle yhteiskunnan tarjoama turva näyttää olevan melko hämärä, oli kyse turvasta omaan vakavaan sairauteen tai läheisen hoivaan liittyen.

Kyselyn lapsiperheistä 68 prosenttia sanoi, että heidän tietonsa omaan tai läheiseen hoivaan liittyvästä turvasta olivat joko vähintään melko huonot tai eivät osanneet sanoa mitään. Pitkäaikaiseen sairauteen liittyvästä turvasta epätietoisia oli 69 prosenttia.

-On ymmärrettävää, että suomalaiset ovat epätietoisia. Yhteiskunnan tarjoama tuki pitkäaikaisen sairauden sattuessa ei ole kovin selkeä kokonaisuus ja siinä on aukkopaikkoja. Esimerkiksi lapsen sairastuessa vakavasti moni vanhempi haluaisi jäädä pois töistä – viime kädessä jopa pysyvästi - jotta voi keskittyä lapsen hoitamiseen. Yhteiskunnan tuki näissä tilanteissa ei kuitenkaan kata ansionmenetystä.

Enemmistö lapsiperheistä kuitenkin epäili, ettei tarjottu turva riittäisi heidän omalla kohdallaan oli kyse hoivaturvasta tai pitkäaikaiseen sairauteen liittyvästä turvasta.


Lapsen sairastuminen vakavasti voi vaikuttaa vanhemman ansioihin

Vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan sairasta lastaan enintään neljäksi päiväksi. Näiden neljän päivän osalta oikeus palkalliseen vapaaseen riippuu työehtosopimuksesta, mutta on usein 3 päivää. Tätä pidemmät hoitojaksot voivat vaikuttaa ansiotuloon.

LähiTapiolan kyselyn on toteuttanut Kantar TNS. Kyselyyn on vastannut kaikkiaan 1027 suomalaista, jotka ovat iältään 15-74 –vuotiaita. Kysely on toteutettu 15.-21.1.2021. Kyselyn tilastollinen virhemarginaali on noin +/- 3,1 prosenttiyksikköä.