Pixabay
20:10 - 23.03.2021 / viihde / Findance
Helsingin ympäristöpalvelut: kahvipaahtimoiden kahvien akryyliamidin pitoisuudet pääosin alle vertailuarvon

Helsingin ympäristöpalvelut selvitti vuonna 2020 helsinkiläisten paahtimoiden kahvin akryyliamidipitoisuutta. Tulokset olivat hyviä: vain yhdestä näytteestä akryyliamidia löytyi EU-asetuksessa annettua vertailuarvoa enemmän.

Akryyliamidia muodostuu, kun tärkkelyspitoisia elintarvikkeita paistetaan tai paahdetaan korkeissa lämpötiloissa. Merkittävimmät akryyliamidin lähteet suomalaisten ravinnossa ovat kahvi, tärkkelyspitoiset laatikkoruoat sekä ruisleipä. Akryyliamidi saattaa lisätä syöpäriskiä.

Näytteet otettiin kymmenestä helsinkiläisestä kahvipaahtimosta. Näytteiksi otettiin paahtimoiden itse paahtamaa vaalea- ja tummapaahtoista kahvia. Yhteensä tutkittiin 19 kahvinäytettä.

”Projektin tulokset olivat hyviä. Yhtä vaaleapaahtoista kahvia lukuun ottamatta kaikki tässä tutkimuksessa mitatut akryyliamidin pitoisuudet alittivat vertailuarvon. Tummapaahtoisten kahvien akryyliamidin pitoisuudet olivat pienempiä kuin vaaleapaahtoisten”, kertoo elintarviketarkastaja Mirja Rautio.

EU-asetuksessa annettu vertailuarvo paahdetun kahvin akryyliamidin pitoisuudelle on 400 mikrogrammaa kilossa. Tavoitteena on päästä vertailuarvoja pienempiin akryyliamidin pitoisuuksiin.

Selvityksen perusteella helsinkiläisten kahvipaahtimoiden paahtamien kahvien akryyliamidin pitoisuudet ovat pääosin alle vertailuarvon, joten tulosten perusteella ei ole tarvetta jatkotoimenpiteille. Ainoastaan yhden paahtimon vaaleapaahtoisen kahvin vertailuarvon ylitys johtaa omavalvonnassa prosessien tarkasteluun ja näytteidenottoon. Kaikkien kahvipaahtimoiden tulee jatkossakin tarkkailla paahtoprosesseja ja pyrkiä mahdollisimman pieniin akryyliamidin pitoisuuksiin sekä selvittää paahdetun kahvin akryyliamidipitoisuuksia säännöllisellä näytteenotolla.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on arvioinut akryyliamidialtistuksen merkitystä kuluttajien terveydelle. Arvion mukaan elintarvikkeissa esiintyvä akryyliamidi saattaa lisätä kuluttajien riskiä sairastua syöpään. EFSAn mukaan on syytä pyrkiä vähentämään altistumista akryyliamidille.