Yle Kuvapalvelu
00:10 - 24.01.2021 / viihde / Findance
Yle Radio 1 ja Yle Areena: Kirjoituksia kungfutselaisuudesta - luenta- ja keskustelusarja alkaa helmikuussa

Yle Radio 1 ja Yle Areena aloittavat helmikuussa Kirjoituksia kungfutselaisuudesta -luenta- ja keskustelusarjan.

Jaksot julkaistaan Areenassa temaattisina, 10–30 jakson kokonaisuuksina. Kolme johdantojaksoa julkaistaan 6.2. ja ensimmäinen laajempi temaattinen kokonaisuus – Mestari Kongin keskustelut (17 jaksoa) – julkaistaan lauantaina 27.2. Sarja jatkuu kerran viikossa arviolta kesään 2022.

Kungfutselaisuus on oppisuunta, joka on yli 2000 vuoden ajan toiminut itäaasialaisten yhteiskuntien selkärankana. Se on edelleen erottamaton osa maailmankatsomusta Kiinassa ja vaikuttaa nykyisinkin vahvasti kiinalaiseen keskusteluun arvoista, yhteiskunnallisista käytännöistä ja tapakulttuurista.

Sarjassa luetaan kungfutselaisuuden suurimmat klassikot kuten Mestari Kongin keskustelut ja Mengzi. Lisäksi sarjassa luetaan laajoja otteita oppisuunnan myöhempien kehittäjien kirjoituksista, esimerkiksi Xunzilta ja uuskungfutselaisilta kirjoittajilta. Suuri osa näistä kirjoituksista on suomennettu ensimmäistä kertaa tätä sarjaa varten. Suomentaja on sinologi, tutkija ja tietokirjailija Jyrki Kallio.

Sarjan ytimessä kulkevat pohdinnat kunniallisuudesta ja kuuliaisuudesta, oikeamielisestä hallinnosta, hierarkiasta ja harmoniasta – ja yhtä lailla yksilön vastuusta ja vapaudesta opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä kehotuksista vallan ja hallinnon uudistamiseen.

Sarja alkaa kolmella johdantojaksolla. Kiinalaisen ajattelun ja kulttuurin asiantuntijat keskustelevat kungfutselaisuuden synnystä ja historiasta, sen henkisestä ja yhteiskunnallisesta ympäristöstä, keskeisistä käsitteistä, koulukunnista ja oppisuunnan vaikutuksesta nykypäivän Kiinaan.

Varsinaisia luentajaksoja sarja sisältää n. 70. Luentaosuuksien tueksi asiantuntijat avaavat ja tulkitsevat kunkin luennan keskeisiä teemoja ja painopisteitä.

Lisätietoja asiantuntijoista:

Jyrki Kallio, filosofian tohtori, on sinologi, tietokirjailija ja kääntäjä. Kallio on työssä vanhempana tutkijana Ulkopoliittisessa instituutissa. Kallio on suomentanut ja toimittanut muun muassa teokset Mestari Kongin keskustelut – kungfutselaisuuden ydinolemus ja Mengzi – veljellisyyden tie. Hän on saanut käännöstyöstään J.A. Hollon palkinnon.

Riika-Leena Juntunen, filosofian tohtori, on historioitsija, Kiina-tutkija ja tietokirjailija. Hän on julkaissut teoksen Borrowed place: Mission stations and local adaption in early twentieth-century Hunan ja ollut mukana kirjoittamassa Kanava-tietokirjapalkinnon voittanutta kirjaa Enemmän kuin puoli taivasta: Kiinalainen nainen historiassa, yhteiskunnassa ja kulttuurissa.

Eero Suoranta, filosofian maisteri, on toimittaja, kääntäjä ja Kiina-asiantuntija, joka on muun muassa luennoinut Kiinan filosofiasta ja kulttuurista Helsingin työväenopistolla sekä Vantaan aikuisopistolla.

Matti Nojonen, kauppatieteen tohtori, on Kiinan yhteiskunnan ja kulttuurin professori Lapin yliopistossa. Hän on perehtynyt perinteiseen kiinalaiseen aatemaailmaan ja suomentanut muun muassa Sunzin Sodankäynnin taidon.

Minna Valjakka, filosofian tohtori, on taidehistorian ja Aasian-tutkimuksen dosentti sekä taidehistorian yliopistolehtori ja akatemiatutkija. Hän on ollut mukana toimittamassa Kanava-tietokirjapalkinnon voittanutta kirjaa Enemmän kuin puoli taivasta: Kiinalainen nainen historiassa, yhteiskunnassa ja kulttuurissa.