Pixabay
21:10 - 23.10.2021 / viihde / Findance
Helsinki: Pyöräilijät ajoradalle, hiljaisten tonttikatujen jalkakäytävät pelkiksi jalkakäytäviksi

Helsinki muuttaa esikaupunkialueiden hiljaisten tonttikatujen yhdistettyjä pyöräteitä ja jalkakäytäviä pelkiksi jalkakäytäviksi. Muutos koskee kokonaisuudessaan noin 150 katua tai katuosuutta.

Pyöräily siirtyy näillä osuuksilla ajoradalle. Muutos vastaa pyöräliikenteen suunnittelun nykyperiaatteita ja parantaa sekä jalankulun että pyöräilyn sujuvuutta ja turvallisuutta.

Kartoituksessa Helsingin katuverkolta tunnistettiin osuudet, joilla ei nykyisten suunnitteluperiaatteiden nojalla olisi tarvetta erotella pyöräliikennettä muusta ajoneuvoliikenteestä. Muutos koskee katuja, joiden nopeusrajoitus on valtaosin 30 kilometriä tunnissa ja moottoriajoneuvojen määrä vaihtelee pääosin muutamasta sadasta reiluun 2000 ajoneuvoon vuorokaudessa.

Osalla kriteerit täyttävistä katuosuuksista pyöräliikenteen järjestelyt jäävät kuitenkin ennalleen esimerkiksi tulevien liikenne-ja kaupunkisuunnitteluhankkeiden, pyöräliikenteen tavoiteverkon tai kadun rakenteellisten ominaisuuksien takia. Niille asennetaan uuden tieliikennelain mukaiset kaksisuuntainen pyörätie –lisäkilvet.


Kohti nykyaikaista pyöräliikenteen toteutusta - muutos voimaan loppusyksystä alkaen

Helsingissä on vanhastaan ollut tapana pyöräteiden toteuttaminen myös rauhallisille kaduille, vaikka pyöräliikenteen osoittaminen ajoradalle olisi ollut monella tapaa perusteltua. Nykyisin polkupyörää pidetään aiempaa selkeämmin ajoneuvona, jonka paikka etenkin hitaassa kaupunkiliikenteessä on ensi sijassa ajoradalla muun ajoneuvoliikenteen tapaan. Erillisen kadun varren pyöräliikenteen järjestelyn tarpeen määrittää lähinnä autoliikenteen vilkkaus.

”Matala nopeusrajoitus ja sitä tukeva kadun ulkoasu hillitsevät ajonopeuksia, mikä tukee turvallista ja sujuvaa pyöräilyä ajoradalla. Pyöräliikenteen ja muun ajoneuvoliikenteen tarpeiden yhteensovittaminen viestii tienkäyttäjille rauhallisesta liikkumisesta”, kertoo johtava liikenneasiantuntija Jouni Korhonen Helsingin kaupungilta.

Uudet liikennemerkit asennetaan Östersundomia lukuun ottamatta loppusyksyn ja tulevan talven aikana. Östersundomissa muutos aiheuttaa kuudella kadulla jalkakäytävän talvikunnossapitovastuun siirtymisen kiinteistöille. Muutos toteutetaan talvikauden 2021-2022 jälkeen, jotta kiinteistöillä on aikaa reagoida muutokseen.

Katso kartalta kadut, joita muutos koskee - klikkaa tänne (PDF).