Pixabay
20:10 - 18.07.2021 / viihde / Findance
Jyväskylän yliopisto: Tavoitettavuus työajan ulkopuolella voi vähentää uupumusta

Vastoin yleistä käsitystä, tavoitettavuus työajan ulkopuolella voi auttaa vähentämään uupumusta. Samalla se voi olla tärkeä resurssi ajasta ja paikasta riippumattomassa työympäristössä.

Työntekijän tavoitettavuutta työajan ulkopuolella pidetään yleensä epäkohtana, joka pitäisi korjata. Sen vaikutukset kytketään esimerkiksi lisääntyneeseen stressiin ja vähentyneeseen hyvinvointiin, työstä irtautumiseen vaikeuteen sekä työn ja muun elämän välisten ristiriitojen lisääntymiseen.

Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus. Tavoitettavuus voi olla myös myönteinen asia työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta. Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksen professori Anu Sivusen ryhmän tutkimuksissa on havaittu, että asiaa ei tulisi tarkastella työelämästä pois kitkettävänä toiminnallisena epäkohtana, vaan pikemminkin työelämän sisäsyntyisenä piirteenä.


Autonomia parantaa palautumista

Sivusen ryhmän tulokset osoittavat, että työajan ulkopuolisella tavoitettavuudella on positiivinen yhteys koettuun työn hallinnan tunteeseen.

– Se liittyy siihen, milloin, missä ja miten työskennellään. Tämä on tärkeää, sillä suurempi autonomia voi osaltaan auttaa työntekijöitä vähentämään työnsä emotionaalista kuormittavuutta, Sivunen kertoo.

Tutkimus tarjoaa työajan ulkopuolisen tavoitettavuuden ja työntekijöiden uupumisen välisestä yhteydestä yllättävän näkemyksen, joka haastaa aiemmat käsitykset. Kielteisistä vaikutuksista kertovien tutkimusten taustapäätelmänä on useimmiten, että työajan ulkopuolinen tavoitettavuus estää työntekijöitä saamasta tarvitsemaansa toipumisaikaa voimiensa keräämiseen ja henkiseen irtautumiseen työstä.


– Työajan ulkopuolinen tavoitettavuus ei tarkoita, että työntekijän tulisi olla kaiken aikaa tavoitettavissa, vaan hän voi itse määritellä, milloin vastaa viesteihin. Tavoitettavuus ei merkitse jatkuvaa töissä olemista, vaan se tarjoaa mahdollisuuden organisoida työpäivä eri tavalla. Esimerkiksi sähköpostien katsominen oman ajankäyttönsä mukaan järkevällä tavalla parantaa työn hallintaa, Sivunen selventää.

Nämä havainnot ovat varsin tärkeitä, kun organisaatiot pohtivat erilaisia työelämän järjestelyjä, jotka rakentuvat paljolti sen varaan, että yhteydet toimivat, vaikka henkilöstö on hajautettu eri paikkoihin.

– Esimerkiksi sähköpostipalvelimien sulkemista työajan jälkeen on joissain organisaatioissa käytetty perusratkaisuna liiallisen tavoitettavuuden rajoittamiseksi. Se voi kuitenkin rajoittaa valinnanmahdollisuuksia niiden työntekijöiden kohdalla, jotka haluaisivat olla paremmin tavoitettavissa myös työajan ulkopuolella, tutkijatohtori Ward van Zoonen huomauttaa.