Image Source / AOP
02:10 - 07.03.2021 / viihde / Findance
Duunitori selvitti, millä aloilla on eniten kesätyöpaikkoja - Mihin nuoret haluavat mieluiten kesätöihin?

Työnhakupalvelu Duunitori selvitti, millä aloilla on eniten avoimia kesätyöpaikkoja ja mitkä alat ovat suosituimpia nuorten keskuudessa.

Vielä ehtii napata kesätyöpaikan, sillä maaliskuussakin on hyvin tarjontaa. Huhtikuussa avoimien kesätyöpaikkojen määrä kääntyy yleensä laskuun.

Koronapandemia ei ole toistaiseksi vähentänyt kesätöiden määrää, vaan Duunitorilla julkaistiin tammi–helmikuussa suunnilleen saman verran ilmoituksia kuin viime vuonna, eli ennen koronakriisin puhkeamista Suomessa. Vuoden alussa kesätyöpaikkoja oli jopa enemmän kuin viime vuonna.

Tällä hetkellä Duunitorilla on julki yli 5 400 kesätyöpaikkailmoitusta. Kesätyöpaikkoja on todellisuudessa huomattavasti enemmän kuin sivustolla on ilmoituksia, sillä moni työnantaja hakee yhdellä ilmoituksella kymmeniä tai jopa satoja kesätyöntekijöitä.

Millä aloilla on eniten kesätyöpaikkoja?

Duunitori tarkasteli tällä hetkellä auki olevia kesätyöpaikkoja. Listan alat määräytyvät ilmoituksen jättäjän valitsemien kategorioiden mukaan.

- Julkinen sektori ja järjestöt
- Terveydenhuoltoala
- Myynnin ja kaupan ala
- Ravintola- ja matkailuala
- Asennus, huolto ja puhtaanapito
- Sosiaali- ja hoiva-ala
- Teollisuus ja teknologia
- Rakennusala
- Kuljetus, logistiikka ja liikenne
- Hyvinvointi- ja henkilöpalvelut
- Hallinto ja yleiset toimistotyöt

Osa ilmoituksista kuuluu useampaan kategoriaan. Esimerkiksi merkittävä osa terveydenhuollon kesätöistä on kuntien työpaikkoja, joten nämä ilmoitukset kuuluvat molempiin kahdesta ensimmäisestä kategoriasta.

Eniten kesätyöpaikkoja tarjoavat julkinen sektori ja järjestöt, sillä kunnat työllistävät merkittävän määrän kesätyöntekijöitä. Avoimia ilmoituksia on tässä kategoriassa yli 1 300, mikä on lähes neljäsosa kaikista Duunitorin avoimista kesätyöpaikkailmoituksista. 1 200 näistä ilmoituksista on kunta-alan työpaikkojen.

Kunnat ja kaupungit palkkaavat myös runsaasti alaikäisiä – millä on iso yhteiskunnallinen merkitys, koska heidän on usein hankalaa löytää kesätöitä.

Yli viidesosa Duunitorin avoimista kesätyöilmoituksista on terveydenhuoltoalan paikkoja. Valtaosassa näistä ilmoituksista haetaan erilaisia hoitajia.

Toiseksi eniten on avoinna myynnin ja kaupan alan kesätyöpaikkailmoituksia. Niitä on tällä hetkellä auki 748, mikä on 14 prosenttia kaikista kesätyöilmoituksista.

Ravintola- ja matkailuala on kärsinyt ja elää suuressa epävarmuudessa koronakriisin vuoksi. Vaikeista olosuhteista huolimatta perinteisesti paljon nuoria työllistävä ala etsii kesätyöntekijöitä myös tänä vuonna. Nyt alan kesätyöilmoituksia on auki 627.

Kesätyöpaikkojen joukossa on paljon vuorotyötä (yli 2 000 ilmoitusta) ja asiakaspalvelua (yli 1 000 ilmoitusta). Osa paikoista edellyttää alan koulutusta tai kokemusta, osa ei.

Listan alat pitävät sisällään monenlaisia työtehtäviä. Kesätyöntekijoitä haetaan esimerkiksi näihin tehtäviin:

- lähi-, perus- ja sairaanhoitajat
- myyjät ja kassahenkilöt
- siivoojat
- myyntialan työntekijät
- harjoittelijat
- ravintola-alan asiakaspalvelijat
- avustajat
- ruuanvalmistus- ja keittiötyöntekijät
- rakennusalan työntekijät
- tehdas- ja tuotantotyöntekijät
- teollisuuden suunnittelu-, kehitys- ja asiantuntijatehtävät
- varastotyöntekijät
- puutarha- ja vihertyöntekijät

Kesätyönhaku on perinteisesti vilkkaimmillaan alkuvuodesta ja alkaa hiljentyä huhtikuussa, joskin hyvällä tuurilla kesätyön voi napata vielä loppukeväästä tai jopa alkukesästä.

Mihin nuoret haluavat kesätöihin?

Duunitori selvittää vuosittain nuorten ajatuksia ja kokemuksia kesätöistä. Vuoden 2021 kesätyökysely toteutettiin Duunitorin kesätyösivustolla tammikuussa 2021, ja siihen vastasi yhteensä yli 2 700 kesätyönhakijaa.

Hakijoita kysyttiin, minkä alan kesätyön he haluaisivat mieluiten. Avoimissa vastauksissa nousivat ylivoimaisesti eniten kaupan ala (20 prosenttia maininnoista) ja asiakaspalvelutyöt (11 prosenttia). Nuorten toiveet ovat siis hyvin linjassa työpaikkojen tarjonnan kanssa.

Muista aloista mainintoja keräsivät varsinkin ravintola-ala, sosiaali- ja terveysala sekä teknologian ja teollisuuden alat. Myös lastenhoito houkuttelee nuoria. Opiskelijat olivat luonnollisesti kiinnostuneita oman alan kesätyöpaikoista.

Tarkemmista työpaikoista kahvila, päiväkoti ja jäätelökioski saivat runsaasti mainintoja. Jäätelömyyjien haut herättävätkin tyypillisesti nuorten huomion.

4H:n ja Duunitorin kesätyöhaaste

Nuorisojärjestö 4H:n ja Duunitorin kesätyöhaaste kannustaa työnantajia ympäri Suomen palkkaamaan yhdeksäsluokkalaisia vähintään kahden viikon ajaksi. Haaste rohkaisee työllistämään juuri ysiluokkalaisia, koska he ovat ikänsä puolesta tärkeässä taitekohdassa. Nuoren voi työllistää suoraan itse tai tilaamalla nuoren töihin paikallisen 4H-yhdistyksen kautta.

artikkelin avainsanat:
4H Duunitori kesätyö työmarkkinat