Pixabay
20:10 - 01.03.2021 / viihde / Findance
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin älyliikenteen kehittämisohjelman

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 1.3. Helsingin älyliikenteen kehittämisohjelman 2030. Ohjelmaan sisältyy myös toimenpideohjelma 2020–2024.

Tavoitteena on ollut laatia älyliikenteen kehittämisohjelma, jossa tunnistetaan älyliikenteen kehitystrendit, määritellään kehittämistavoitteet ja niiden mittarit, määritellään kehittämishankkeet ja toimenpiteet sekä määritellään kaupungin rooli älyliikenteen kehitystyössä. Kehittämisohjelman tavoitevuosi on 2030, mutta vuonna 2019 valmistuneessa ohjelmassa vuosien 2020–2024 toimenpiteet on suunniteltu varsin tarkasti.

Älyliikenne on liikennejärjestelmän osa, joka kytkee liikkujat osaksi järjestelmää ja sen palveluja. Painopistealueita ovat liikenteen informaatio, liikenteen hallinta, liikkumispalvelut sekä liikenteen automatisoituminen.

Kaupunginhallituksessa oli myös toinen liikenteeseen liittyvä asia, kun kaupunginhallitus antoi lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta valtakunnalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi 2021–2032.

Ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteena on luoda pitkäjänteisyyttä liikennejärjestelmän kehittämiseen. Kaupunginhallitus toteaa lausunnossaan, että tavoite on kannatettava ja se tukee myös Helsingin toiminnan, talouden ja investointien suunnittelua ja ohjelmointia. Kaupunginhallituksen lausunnon mukaan on hyvä, että suunnitelma kattaa kaksitoista vuotta.

Kaupunginhallitus kuitenkin toteaa, että suunnitelmaluonnos ei vielä nykymuodossaan edistä riittävästi edellä mainitun tärkeän tavoitteen saavuttamista. On olennaista, että suunnitelmassa osoitetaan riittävästi konkreettisia toimia, joilla luodaan ennustettavuutta liikennejärjestelmän kehittämistyöhön.

Kaupunginhallitukselta jatkopäätös perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistamiseksi

Kaupunginhallitus teki jatkopäätöksen perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistamisesta. Päätös on voimassa 7.3. - 6.4.2021 tai kunnes asiasta toisin päätetään. Edelliset tätä asiaa koskevat päätökset on tehty kuukausittain elokuusta 2020 alkaen.

Kokouksessaan kaupunginhallitus myös hyväksyi päiväkoti Nuotin korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelman. Rakennuspaikka sijaitsee Pukinmäen kaupunginosassa. Päiväkoti Nuotin toiminta on tällä hetkellä järjestetty neljässä eri rakennuksessa. Rakennuksissa on merkittäviä korjaustarpeita eivätkä niiden tilat vastaa nykyisen varhaiskasvatuspedagogiikan vaatimuksia.

Päiväkoti Nuotissa on tällä hetkellä 152 paikkaa. Uudisrakennus suunnitellaan 210:lle 1-6-vuotiaalle lapselle. Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteensä noin 9,5 miljoona euroa elokuun 2020 kustannustasossa. Rakennustöiden on tarkoitus alkaa keväällä 2022 ja hankkeen on määrä olla valmiina kesällä 2023.

Kaupunginhallitus esittää Tiirakarin luonnonsuojelualueen perustamista

Kaupunginhallitus esittää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, että se perustaa Tiirakarin luonnonsuojelualueen sekä vahvistaa alueen hoito ja käyttösuunnitelman.

Tiirakari on yksi Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 alueista. Kaupungin luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan perustamalla luonnonsuojelualueita. Tiirakarin suojeluperusteita ovat arvokas linnusto ja kasvillisuus. Tiirakari sijaitsee Helsingin sisä- ja ulkosaariston rajalla noin kilometri Pihlajasaarista eteläkaakkoon. Tiirakarilla pesi vuonna 2020 muiden muassa noin 25 paria erittäin uhanalaisia haahkoja.