HAMK
02:10 - 07.10.2021 / viihde / Findance
SatoBotti-hanke: Suomessa tutkitaan Unitree A1 -koirarobotin käyttöä kasvihuoneympäristössä

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) robotiikkaryhmä tutkii uudessa SatoBotti-hankkeessaan robottien hyödyntämistä eri viljely-ympäristöissä. Kokeilut ovat ensimmäisiä kasvihuoneympäristössä toteutettavia tomaattien ja marjojen korjuun pilotointeja Suomessa.

SatoBotti-hankkeen tavoitteena on tarjota marja- ja maatiloille sekä kasvihuoneille robotisoituja ratkaisuja ensisijaisesti poimimistehtäviin. Monet, erityisesti juuri sadonkorjuuseen liittyvät vaiheet sisältävät raskaita, toistuvia ja epäergonomisessa asennossa toteutettavia tehtäviä, joita voitaisiin siirtää roboteille.

Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Tech -tutkimusyksikön robotiikkaryhmä vei MIR200- ja Unitree A1 -robotit HAMKin Lepaan kampukselle tutkimaan tomaattien kasvatukseen keskittyvää kasvihuonetta syyskuussa. Robottien annettiin liikkua kasvihuoneessa vapaasti, jotta niiden kartoitus- ja liikkumisominaisuuksia voitaisiin testata käytännössä. Dataa kerättiin ympäristön 2D-kartan luomiseksi, ja myöhemmin sitä voidaan kasvihuoneen rakennuspiirustusten kanssa hyödyntää täysin virtuaalisen kartan kehittämisessä.

Kasvihuoneen henkilökunta osallistui prosessiin ja pääsi kokeilemaan A1-koirarobotin käyttöä. Tavoitteena oli saada käytännön näkemystä ja ideoita siitä, missä robotti voisi olla hyödyksi.


Kaksivuotisessa SatoBotti-hankkeessa halutaan kehittää maatilojen strategista osaamista robotiikan käyttöönotossa ja hyödyntämisessä. Hankkeen katsotaan edistävän myös hiilineutraaliustavoitteita, sillä robotit toimivat sähköllä eikä niiden tarvitse matkustaa paikasta toiseen, kun ne kerran on tiloihin asennettu.

Hankkeen rahoittajana toimii EAKR.

artikkelin avainsanat:
HAMK MIR200 robotit tech Unitree A1