Pixabay
14:10 - 01.10.2021 / viihde / Findance
Luonto-Liitto: Helsingin kaupunkistrategiaesitys lupaa hyvää lähiluonnolle ja luonnon monimuotoisuudelle

Luonto-Liiton metsäryhmä on kampanjoinut usean kuukauden ajan Helsingin lähimetsien puolesta Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanjassa. Kampanja on tuonut yhteen luonnon monimuotoisuudesta ja lähiluonnosta huolestuneiden ihmisten äänet. Nyt näyttää siltä, että huoli on kuultu.

Aiemmin viikolla järjestettiin tiedotustilaisuus, jossa Helsingin kaupungin pormestari Juhana Vartiainen julkisti kaupunkistrategiaesityksen vuosille 2021–2025. Kaupunkistrategia ohjaa kaupunginvaltuuston toimintaa koko toimikauden ajan. Kaupunginvaltuuston hyväksyntää vielä odottava esitys vaikuttaa lupaavalta.

Kaupunkistrategiaesitykseen on kirjattu monia toivoa herättäviä tavoitteita ja linjauksia monimuotoisen lähiluonnon turvaamiseksi. Vartiosaari osoitetaan virkistyskäyttöön, luonnonsuojelualueita luvataan perustaa vähintään viisi vuosittain. Stansvikinkallion asemakaava avataan uudelleenarvioinnille, joka luvataan tehdä metsäluonnon arvojen näkökulmasta. Metsien ja niittyjen verkostoa vahvistetaan, Keskuspuistoon ei rakenneta.

Virkistys- ja luontoalueiden metsissä ja metsäisillä alueilla suunnitelmallinen monimuotoisuuden lisääminen ja metsien luontainen vanheneminen nimetään keskeisimmäksi tavoitteeksi ja kaupunkilaisten lyhyt matka lähiluontoon luvataan turvata.


“Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että luonnon monimuotoisuus ja erityisesti metsät on huomioitu kaupunkistrategiassa. Toki jää nähtäväksi, miten strategiakirjaukset jalkautetaan, sillä kirjaukset antavat jonkin verran tulkinnanvaraa. Tästä on kuitenkin erittäin hyvä lähteä jatkamaan yhteistyötä kaupungin kanssa ja miettimään, miten kirjaukset toteutuvat käytännössä.”, sanoo Reija Mikkola Luonto-Liiton metsäryhmästä.

“Kampanjassamme ei tarkastella yksittäisiä asemakaavoja, vaan luontoarvoja. Niiden suhteen kokonaisuus ratkaisee. Tärkeintä on, että luontoarvoiltaan merkittävät alueet säilyvät mahdollisimman yhtenäisinä asemakaavarajojen ylikin.” painottaa Aino Juvonen Kaadetaan kaava -kampanjasta.

artikkelin avainsanat:
Helsinki Luonto-Liitto