Findance.com
06:10 - 11.10.2023 / viihde / Markku Leppilampi
Missä kohtaa kehoa rakkaus tuntuu? Erilaiset rakkaudet tuntuvat eri kohdissa

Aalto-yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa haluttiin selvittää, missä kohtaa kehoa erityyppiset rakkauden kokemukset tuntuvat - ja miten vahvoja ne ovat, SciTechDaily kertoo.

- Oli huomionarvoista, vaikkakaan ei yllättävää, että läheisiin ihmissuhteisiin liitetyt rakkauden tyypit ovat samankaltaisia ja ne koetaan vahvimmin, tutkimuksen koordinaattori, filosofi Pärttyli Rinne kertoi.

Sadat vastasivat kysymyksiin rakkauden kokemisesta

Tutkijaryhmä tutki satojen koehenkilöiden kokemia rakkaudenkokemuksia. Rakkauskokemukset oli jaettu 27 eri tyyppiin. Niihin kuului muun muassa romanttinen rakkaus, seksuaalinen rakkaus, vanhempien rakkaus sekä ystäviä, tuntemattomia, luontoa, Jumalaa ja itseä kohtaan koettu rakkaus.

Tutkittavilta henkilöilltä kysyttiin, missä kohtaa kehoa he tuntevat minkäkinlaisen rakkauden, ja kuinka intensiivinen tunne on fyysisesti ja henkisesti. Mainittakoon, että suurin osa vastanneista oli korkeakoulutettuja naisia.

Huomionarvoista oli, että kaikki rakkauden tyypit tuntuivat pään seudulla, mutta muualla kehon alueella oli eroja.

Osa rakkaustyypeistä tuntui pään lisäksi rintakehän seudulla. Osa puolestaan levisi koko vartaloon. Voimakkkaimmin tunnetut rakkaudet tuntuivat laajalti koko kehossa.

Pärttyli Rinne kommentoi tutkimustuloksia seuraavasti:

- Ihmisten välinen rakkaus jaetaan seksuaaliseen ja ei-seksuaaliseen. Erityisen lähellä toisiaan ovat ne rakkauden lajit, joilla on seksuaalinen tai romanttinen ulottuvuus, Rinne sanoi.

- Mielenkiintoista oli myös löytää vahva korrelaatio tunteen fyysisen ja psyykkisen voimakkuuden ja miellyttävyyden välillä. Mitä voimakkaammin jokin rakkauden laji koetaan kehossa, sitä voimakkaammin se koetaan myös mielessä, ja sitä miellyttävämpi se on, Rinne lisäsi.

Rinteen mukaan tutkijaryhmää kiehtoi se, että kaikki rakkauden eri lajit tuntuvat päässä.

- Kun siirrymme voimakkaammin koetuista rakkauden tyypeistä vähemmän voimakkaasti koettuihin tyyppeihin, rintakehän alueen tuntemukset heikkenevät. Voi olla, että esimerkiksi rakkaus vieraita ihmisiä tai viisautta kohtaan liittyy kognitiiviseen prosessiin, Rinne arveli.

Rinne totesi myös, että rakkaudessa on kulttuuri- ja demografisia eroja, jotka vaikuttavat rakkauden kokemukseen. Esimerkiksi uskonnollisessa yhteydessä Jumalaa kohtaan koettu rakkaus saattaisi olla voimakkainta. Vanhempien kohdalla lapsiin kohdistuva rakkaus voisi puolestaan olla voimakkainta.