Alamy / AOP
12:10 - 01.01.2023 / viihde / Findance
Tekoäly vuonna 2023
Tallenna itsellesi mahtava Spotify-soittolista!

Kun maailma siirtyy kohti vuotta 2023, tekoäly (AI) on valmis integroitumaan entistä enemmän jokapäiväiseen elämäämme. Itsestään ajavista autoista tekoälyä hyödyntäviin lääkinnällisiin laitteisiin, tekoäly on yhä enemmän mukana elämäämme muokkaavassa teknologiassa. Mutta mitä voimme odottaa tekoälyltä tulevan vuoden aikana?

Tekoälyllä toimivien sovellusten ja palveluiden käytön jatkuminen on itsestään selvää, mutta asiantuntijoiden mukaan vuonna 2023 kehitys on vivahteikkaampaa, kirjoittaa TechCrunch. Avoimen lähdekoodin ponnisteluista tulevien säädösten vaikutuksiin tekoäly tuo todennäköisesti sekä mahdollisuuksia että haasteita tulevana vuonna.

Avoin lähdekoodi

Avoimen lähdekoodin liike on saamassa jalansijaa tekoäly-yhteisössä, arvioi Tech Crunch. Avoimen lähdekoodin hankkeissa lähdekoodi asetetaan julkisesti saataville, jolloin kuka tahansa, jolla on tarvittavat taidot, voi käyttää ja muokata koodia tarpeen mukaan. Tämä auttaa demokratisoimaan tekoälyn kehittämistä, tekee siitä helpommin lähestyttävää ja mahdollistaa laajemman valikoiman sovelluksia.

Hajautetun tietojenkäsittelyn kasvu on toinen vuonna 2023 seurattava trendi. Hajautettu tietojenkäsittely on eräänlainen hajautettu tietojenkäsittelyjärjestelmä, jossa tehtävät jaetaan tietokoneverkon kesken. Tämä laskentamenetelmä on yhä suositumpi tekoälymaailmassa, sillä se mahdollistaa nopeamman ja tehokkaamman laskentatehon.

Petals, avoimen lähdekoodin hanke, jonka avulla käyttäjät voivat tarjota laskentatehoaan tekoälyn kielimalleihin, on esimerkki hajautetun laskennan kasvusta tekoälyn alalla. Hankkeen takana on tekoälyä kehittävä startup-yritys Hugging Face, ja se auttaa tekemään suurista tekoälyn kielimalleista helpommin saavutettavia niille, joilla on rajalliset resurssit.

Sääntely

Tekoälyn lisääntynyt käyttö erilaisissa sovelluksissa on johtanut myös vaatimukseen sääntelyn lisäämisestä, raportoi Tech Crunch. EU:n tekoälylaki on merkittävä edistysaskel tekoälyn sääntelyssä, ja muiden maiden odotetaan seuraavan esimerkkiä. Tekoälylainsäädännössä tekoälyjärjestelmät jaetaan neljään riskiluokkaan, ja siinä edellytetään, että korkeimman riskiluokan järjestelmät täyttävät tietyt oikeudelliset, eettiset ja tekniset standardit, ennen kuin ne pääsevät Euroopan markkinoille.

Lisäksi odotetaan paikallisten toimien odotetaan yleistyvän, kuten New York Cityn tekoälyn palkkaamista koskeva laki, jossa edellytetään, että tekoälyyn ja algoritmeihin perustuva teknologia rekrytoinnissa, palkkaamisessa tai ylennyksessä tarkastetaan puolueellisuuden varalta ennen käyttöä. Nämä säädökset ovat välttämättömiä sen varmistamiseksi, että tekoälyä käytetään vastuullisesti ja eettisesti.

Sijoittaminen

Vuosi 2023 tuo todennäköisesti lisää investointimahdollisuuksia tekoälyyn, arvelee Tech Crunch. Nykyinen suuntaus, jonka mukaan sijoittajat sijoittavat tekoäly-yrityksiin, osoittaa, että sijoittajat ovat innokkaita tukemaan lupaavia tekoälyhankkeita. Investointien odotetaan jatkuvan erityisesti ohjelmistopohjaisiin yrityksiin. Yritykset, kuten Contentsquare, joka myy palvelua, joka tarjoaa tekoälyyn perustuvia suosituksia verkkosisältöön, ovat jo päättäneet suuria rahoituskierroksia.

On kuitenkin epäselvää, ovatko sijoittajat edelleen halukkaita tukemaan generatiivisia tekoälyhankkeita, joita edelleen vaivaavat tekniset puutteet ja eettiset kysymykset. OpenAI:n ja Stability AI:n kaltaiset yritykset ovat jo saaneet suuria sijoituksia, mutta nähtäväksi jää, pystyvätkö muut hankkeet seuraamaan esimerkkiä.

Lopuksi

Tekoäly on jatkuvasti kehittyvä ala, ja vuosi 2023 tuo todennäköisesti mukanaan lisää kehitystä avoimen lähdekoodin ponnisteluista sääntelyn lisääntymiseen tietyillä aloilla. Voimme myös odottaa tekoälyhankkeisiin tehtävien investointien lisääntyvän ja tekoälykäyttöisten sovellusten ja palvelujen käytön jatkuvan. Vuoden 2023 edetessä on mielenkiintoista seurata tekoälyn tuomia muutoksia ja sen vaikutusta elämäämme.

Suomen opettajat (ja koululaisten vanhemmat?) ansaitsevat oman bilebiisinsä! Klikkaa Spotifyyn ja kuuntele!

Tallenna itsellesi mahtava Spotify-soittolista!