Siora Photography / Unsplash
13:36 - 14.12.2022 / viihde / Findance
3 500 korkeakouluopiskelijaa menettää opintotuen

Kela seuraa vuosittain korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä.

N. 138 000 korkeakouluopiskelijalle tehdyn seurannan perusteella opintotuki lakkautetaan n. 3 500 opiskelijalta, jotka eivät ole suorittaneet tarpeeksi opintopisteitä.

Näistä 1 900 opiskelijaa ei vastannut lähetettyyn selvityspyyntöön. Mikäli opiskelija unohti vastata selvityspyyntöön, hän voi pyytää lakkautuspäätöksen oikaisua.

Opiskelija voi hakea opintotukea uudelleen sen jälkeen, kun hän on suorittanut vaaditun määrän opintopisteitä lakkautuksen jälkeen.

Lisäksi opiskelija voi saada tukea, mikäli hänellä on hyväksyttävä syy opintojen hitaalle etenemiselle. Sellainen voi olla esimerkiksi sairaus tai muu vaikea elämäntilanne.