Rex Features / AOP
02:25 - 31.10.2022 / viihde / Markku Leppilampi
Kohtako ikävät muistot voi unohtaa? Uusi unitekniikka parantaa muistia ja auttaa unohtamaan

Uudessa tutkimuksessa huomattiin, että osallistujien muistia pystyi sekä vahvistamaan että heikentämään. Tämä onnistui erityisellä unitekniikalla [lähde].

Äänien soittaminen unessa voi auttaa vahvistamaan joitakin muistoja ja heikentämään toisia. Asiantuntijoiden mukaan lähestymistapa saattaa tulevaisuudessa auttaa ihmisiä, joilla on traumaattisia muistoja.

Aikaisempi tutkimus on osoittanut, että kun sanan kohdalla toistetaan ääni, henkilö oppii assosiaation kahden sanan välillä. Sanojen välinen assosiaatio vahvistuu, jos samaa ääntä toistetaan yksilön nukkuessa.

- Voimme itse asiassa saada ihmisen unohtamaan tietyt asiat heidän nukkuessaan, sanoi tohtori Aidan Horner, tutkimuksen toinen kirjoittaja Yorkin yliopistosta.

Horner ja kollegat kertoivat heidän näyttäneen 29 osallistujalle sanapareja tietokoneen näytöltä, joista yksi oli esinesana kuten polkupyörä, paikkasana kuten toimisto tai henkilö kuten David Beckham.

Prosessi toistettiin 60 eri sanalle, ja prosessin aikana esitettiin sanapariliitoksia, joiden tuloksena syntyi 120 assosiaatiota. Kun sanaparit välähtivät, osallistujat kuulivat kohdesanan puhuttavan ääneen.

Osallistujia pyydettiin sitten valitsemaan sanapari kuuden vaihtoehdon luettelosta. Osallistujat viettivät tämän jälkeen yön unilaboratoriossa, ja kun he olivat päässeet sopivaan univaiheeseen, heille toistettiin 30 sanaa.

Tutkijaryhmä testasi seuraavana päivänä osallistujien muistia. Tulokset osoittavat, että osallistujien kyky muistaa sanaparin ensimmäinen sana vahvistui, jos jälkimmäiseen sanaan liitettyä ääntä toistettiin heidän nukkuessaan. Toisena huomiona heidän kykynsä muistaa jälkimmäinen sana heikentyi, jos ääntä ei toistettu.

- Se, mitä teemme täällä, on pohjimmiltaan sellaisen tilanteen luominen, jossa on kaksi kilpailevaa muistoa, ja niiden välinen häiriö johtaa toisen muiston unohtamiseen, Horner sanoi.

Hornerin mukaan jossain vaiheessa voi olla mahdollista käyttää tekniikkaa traumojen hoitamiseen. Hän lisäsi, että edelleen vaaditaan lisätyötä, jotta tekniikalla voi unohtaa todellisen maailman muistoja.

artikkelin avainsanat:
muisti muistot nukkuminen terveys tutkimukset uni