Ismo Pekkarinen / AOP
09:20 - 25.10.2022 / viihde / Findance
Verokortin tuloraja on syytä tarkistaa - Se on ylittymässä lähes miljoonalla suomalaisella

Verohallinto arvioi, että 937 000 ihmisen tuloraja ylittyy, mikäli he saavat vuoden lopussa tuloja saman verran kuin tammi-syyskuussa 2022. Jos verokortin tuloraja ylittyy, tuloja verotetaan perusveroprosentin sijasta suuremmalla lisäverokannalla.

- Nyt on viimeinen hetki tarkistaa OmaVerossa, riittääkö verokortin tuloraja loppuvuodeksi. Jos tuloraja on ylittymässä, kannattaa tehdä uusi verokortti. Kun teet uuden verokortin nyt, muuttunut veroprosentti ehditään huomioida marras- ja joulukuun tuloissasi, eikä vaikutus joulukuun palkkaasi ole niin suuri, toteaa Verohallinnon ylitarkastaja Päivi Ylitalo.

Ylitalo muistuttaa, että tulorajaa tarkistettaessa kannattaa katsoa, mille ajanjaksolle tuloraja on merkitty.

- Perusverokortin eli asiakkaan vuodenvaihteessa saaman verokortin tuloraja on 11 kuukaudelle, sillä tammikuun tulot verotetaan vielä viime vuoden verokortin mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että jos asiakas ei ole tehnyt uutta verokorttia vuoden 2022 aikana, hänen verokorttinsa on tullut voimaan helmikuussa 2022. Näin ollen verokortin tuloraja on 11 kuukaudelle. Kun tulorajaa tarkistetaan tässä tapauksessa, lasketaan tulot helmikuun alusta joulukuun loppuun, lomaraha mukaan lukien.

- Jos taas asiakas on tehnyt uuden verokortin jossain vaiheessa vuotta, siihen merkitty tuloraja kattaa loppuvuoden tulot verokortin voimaantulopäivästä alkaen. Voimaantulopäivä näkyy verokortissa, Ylitalo kertoo.

Palkansaajista 35 prosenttia, noin 1,2 miljoonaa, on tehnyt ainakin yhden uuden verokortin lokakuun alkuun mennessä. Uusista verokorteista 75 prosenttia on tilattu OmaVeron verkkosivuilta.

Verohallinto on tänäkin vuonna muistuttanut osaa asiakkaista tulorajasta sähköpostitse. Saat muistutuksen sähköpostitse, jos olet ottanut Suomi.fi-viestinnän käyttöön. Ensimmäistä kertaa muistutuksia on lähetetty palkansaajien lisäksi myös eläkkeen ja etuuksien saajille.

Verohallinto vertaa asiakkaan voimassa olevan verokortin tietoja tulorekisterin tulotietoihin ja ehdottaa veroprosentin muutosta, jos asiakkaan tulot ovat olennaisesti muuttuneet tai jos verokortin tuloraja vaikuttaa liian alhaiselta.

Ehdotus uudeksi veroprosentiksi näytetään OmaVerossa herätteenä ja asiakas voi valita, päivittääkö hän veroprosenttinsa. Sähköpostimuistutuksen on tänä vuonna saanut yhteensä hieman yli 58 000 henkilöä, joista vajaa viidennes on hyväksynyt ehdotuksen sellaisenaan tai muutoksin.

- Valitettavasti lähes 30 000 ihmistä ei ole vastannut ehdotukseemme lainkaan, Ylitalo harmittelee.

Suomi.fi-viestien lisäksi Verohallinto muistuttaa ihmisiä tarkistamaan tulorajansa tekstiviestillä. Tekstiviestejä on lähetetty tänä syksynä Verohallinnon mukaan 8 000 henkilölle, joiden veroprosentti näyttäisi olevan väärä.