Ikea
04:40 - 16.10.2022 / viihde / Findance
Tekoäly käyttöön: Ikea vähensi ruokahävikkiä

Suomessa menee vuosittain hukkaan noin 360 miljoonaa kiloa ruokaa. Osana IKEAn pyrkimyksiä ilmastomyönteisyyteen yritys on pyrkinyt puolittamaan ruokahävikki omassa toiminnassaan. IKEA on nyt saavuttanut tämän tavoitteen Suomessa ja säästänyt yli 170 000 ateriaa vuodessa. Onnistumisen mahdollisti tekoälyjärjestelmä, joka auttaa ymmärtämään hävikin syntymistä ja määrää.

Kestävä kehitys on sisäänrakennettu IKEAn visioon luoda parempaa arkea monille ihmisille. Yritys haluaa paitsi tukea asiakkaitaan tekemään kestävämpiä valintoja jokapäiväisessä elämässä, myös kehittää jatkuvasti omaa toimintaansa ympäristöystävällisemmäksi. IKEA onkin asettanut tavoitteekseen puolittaa toiminnassaan syntyvän ruokahävikin määrän vuoden 2022 loppuun mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi otettiin käyttöön tekoälyjärjestelmä, joka auttaa minimoimaan ruokahävikin, ja henkilökuntaa koulutettiin ruokahävikin ehkäisemiseen. Näillä toimilla yritys säästää yli 170 000 ateriaa vuodessa.

- Toimenpiteemme ruokahävikin puolittamiseksi ovat yksi esimerkki pyrkimyksistämme tulla ilmastopositiiviseksi vuoteen 2030 mennessä. Vähentämällä ruokahävikkiä omassa toiminnassamme vähennämme kielteisiä ympäristövaikutuksiamme. Vuositasolla säästämme yli 177 000 ateriaa ja 304 tonnia hiilidioksidipäästöjä, sanoo Minna Tuohimäki, Suomen IKEA Food -liiketoimintajohtaja.

Tekoäly kutsuttiin apuun ruokahävikin puolittamisessa

IKEA Suomesta tuli ensimmäinen IKEA-maa vuonna 2020, joka otti käyttöön tekoälyyn perustuvan järjestelmän, joka auttaa ymmärtämään hävikin syntymistä ja määrää. Järjestelmän tuottama tieto auttaa IKEAa tehostamaan omaa toimintaansa ja torjumaan hävikkiä. IKEA investoi myös laajaan koulutukseen henkilökunnalleen, jotta se voi hyödyntää tekoälyn tarjoamaa tietoa. Suomessa toteutetut toimet ovat osa Ingka-konsernin tavoitetta puolittaa ruokahävikki toiminnassaan vuoden 2022 loppuun mennessä.

- Menestyksen ytimessä on ollut ammattitaitoinen henkilökuntamme, joka on omaksunut yhteisen tavoitteemme ruokahävikin minimoimiseksi innokkaasti. Ruokahävikin minimoinnin lisäksi jäljelle jäävä osa käytetään kestävästi; IKEA-ravintoloiden jätteet jalostetaan biokaasuksi, jota voidaan tankata kaasuautoihin kaikkien Suomen IKEA-tavaratalojen läheisyydessä, kertoo Tuohimäki.