Ismo Pekkarinen / AOP
02:40 - 07.10.2022 / viihde / Findance
Maksuhäiriötilastoissa näkyy jo nyt maksamatta jääneitä sähkölaskuja - "Kasvua 18%"

Asiakastiedon tilastojen mukaan tällä hetkellä 386 500 henkilöllä on maksuhäiriömerkintöjä. Määrä on vähentynyt tänä vuonna, ja joulukuussa voimaan tuleva luottotietolain muutos vaikuttaa osaltaan laskuun. Toisaalta esimerkiksi yleinen taloudellinen epävarmuus ja nousevat energiakustannukset lisäävät kotitalouksien riskejä.

- Talvi on vasta tulossa, mutta näemme jo nyt tilastoissa merkkejä siitä, että energia- ja polttoainelaskut aiheuttavat ihmisille vaikeuksia. Tänä vuonna maksamattomista sähkölaskuista tehtyjen maksuhäiriömerkintöjen määrä on kasvanut 18 prosenttia. Sähkölaskut ovat todennäköisesti huipussaan tammi-helmikuussa 2023, joten piikki on odotettavissa ensi keväänä, Asiakastiedon viestintäpäällikkö Ville Kauppi arvelee.

- Suomen hallitus on luvannut tukea kotitalouksia, joiden sähkölaskut ovat erittäin korkeita. Kotitalousvähennystä ja sähkötukea voidaan maksaa takautuvasti. Siksi vaikeuksissa olevien kuluttajien kannattaa ottaa hyvissä ajoin yhteyttä velkojiinsa, kuten sähköyhtiöihin, ja yrittää sopia maksuehdoista, jotta vältytään turhilta perintätoimilta ja pahimmassa tapauksessa maksuhäiriöiltä, suosittelee Kauppi.

Lähes 11 000 ihmisen maksuhäiriömerkinnät poistetaan joulukuussa

Luottotietolakia muutetaan 1.12.2022 alkaen siten, että maksuhäiriömerkintä poistetaan 30 päivän kuluttua siitä, kun tieto maksuhäiriömerkinnän aiheuttaneen velan maksamisesta on rekisteröity Asiakastiedossa.

- Asiakastiedon rekisterissä 10 700 henkilöllä on kaikissa maksuhäiriömerkinnöissään niin sanottu ref-lisäysmerkintä, joka kertoo, että alkuperäinen saatava on maksettu. Heidän luottotietonsa puhdistuvat kokonaan joulukuussa, Kauppi kertoo.

Lisäksi lähes 14 000 ihmistä on merkinnyt osan maksuhäiriömerkinnöistään maksetuiksi. Heiltä poistetaan yksittäiset merkinnät joulukuun alussa. Laskut kannattaa aina maksaa, vaikka ne olisi jo merkitty maksuhäiriömerkinnällä. Lakimuutoksen tarkoituksena on nimenomaan kannustaa maksamaan, kun merkinnät poistetaan pian sen jälkeen.

- Ref-merkintä lupaa aina hyvää henkilön pyrkimyksille saada taloutensa kuntoon. Luottoluokitukset myös yleensä paranevat hieman, vaikka vain osa maksuhäiriömerkinnän aiheuttaneista veloista olisi maksettu. Vastuulliset luotonantajat käyttävät luokituksia arvioidessaan luotonhakijan maksukykyä", Ville Kauppi sanoo.

Asiakastiedon tuottamat henkilöluokitukset perustuvat niin sanottuihin monimuuttujamalleihin, mikä tarkoittaa, että luokitukseen vaikuttavat aina monet eri tekijät. Maksun suorittaminen tai maksuhäiriöstä eroon pääseminen ei siis välttämättä tarkoita sitä, että luottoriski olisi kokonaan poistunut. Luotonantaja tekee luottopäätöksen itse ja Asiakastiedon luokitus tukee tätä päätöstä.