Pixabay
06:10 - 07.10.2022 / viihde / Findance
PTT ennustaa: Puukauppa jatkuu vilkkaana 2023, kysyntä kasvaa

Puun kysyntä Suomessa kasvaa ensi vuonna ja puukauppa yksityismetsissä jatkuu vilkkaana, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennuste. Suuri kysymys puumarkkinoilla on, miten venäläistä puuta korvataan. Ensisijainen korvaaja tulee olemaan kotimainen, ja hakkuumäärien odotetaan kasvavan vuonna 2023. Tukin hinta laskee, mutta kuitupuun hinta jatkaa nousuaan.

- Venäläisen tuontipuun korvaaminen ei ole tänä vuonnakaan ongelma, sillä Suomen metsäteollisuuden puunkäyttö vähenee merkittävästi. Tämä johtuu UPM:n tehtaiden alkuvuoden työnseisauksesta ja aiemmista tuotantokapasiteetin leikkauksista, tutkimusjohtaja Paula Horne kertoo.

Ensi vuonna metsäteollisuuden puunkulutus kasvaa lähes 6 prosenttia eli lähes neljä miljoonaa kuutiometriä, kun tuotanto kasvaa sekä sellu- että puutuoteteollisuudessa.

Keväällä arveltiin, että tuonti muista maista voisi lisääntyä ja osittain korvata Venäjän tuonnin. Näin ei ole käynyt, vaan tuontimäärät Baltian maista ja Ruotsista ovat laskeneet jyrkästi. Tammi-kesäkuun välisenä aikana puutavaran tuonti Suomeen on vähentynyt 62 prosenttia.

- Baltian kuitupuulle on kysyntää muuallakin, ja hinta on noussut pilviin. Ulkomailta ei siis ole tulossa helpotusta, vaan painopiste on kotimarkkinoilla, Paula Horne sanoo.

Vuonna 2023 metsäteollisuuden investoinnit lisäävät erityisesti kuitupuun kysyntää, ja markkinahakkuut kasvavat noin 3 prosenttia lähes 66 miljoonaan kuutiometriin. Käytetty puumäärä jää kuitenkin edelleen selvästi alle vuoden 2021 luvuista.

Puukauppa vilkastuu teollisuuden puun kysynnän kasvaessa

Puumarkkinoilla koko vuoden 2022 pystykaupan määrä on 14 % pienempi kuin viime vuonna. Poikkeuksellisen vilkkaan viime vuoden perusteella kaupan määrä pysyy kuitenkin korkeana. Viime vuonna kertyi myös pystyvarastoja, mikä vähentää kysyntää tänä vuonna.

Ensi vuonna kasvava puutavaran kysyntä luo lisäpaineita kotimaisille puumarkkinoille. Teollisuus tarvitsee puuta, ja metsänomistajien myyntihalukkuus pysyy edellisvuosien tasolla. Yksityismetsien puunmyyntimäärä kasvaa muutaman prosentin.

Tukin keskimääräinen vuotuinen kantohinta nousee tänä vuonna noin 7 %. Ensi vuonna havutukkien vuotuiset keskihinnat laskevat hieman sahatavaran hinnan selvän laskun seurauksena. Kuitupuun keskimääräinen vuosihinta nousee tänä vuonna noin 5 %. Ensi vuonna hinnannousu jatkuu noin 3 prosentin tuntumassa. Koivukuidun hinta nousee enemmän kuin havukuidun hinta, koska tuonti Venäjältä loppuu.

Yksityismetsien bruttokantorahatulot nousivat viime vuonna lähes kolmanneksen hakkuiden ja kaupan määrän kasvun sekä puun hinnan nousun ansiosta. Tänä vuonna puun keskimääräisen vuosihinnan hienoinen nousu kasvattaa bruttokantorahatuloja edelleen yli 2,4 miljardiin euroon. Ensi vuonna yksityismetsien tulot supistuvat hieman. Hakkuumäärät kasvavat, mutta keskihinta laskee.