Alamy / AOP
11:37 - 06.10.2022 / viihde / Findance
12 kuukauden euribor tulee nousemaan yhä asuntolainoissa - "Kunnes koittaa kesä 2023"

Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki ennustaa, että euribor-korkojen nousu pysähtyy ennen kesää 2023. Suomalaisten odotetaan hyödyntävän jatkossa entistä enemmän asuntolainojen lyhennysvapaita tasoittaakseen nousevien rahoitus- ja elinkustannusten vaikutusta talouteen.

Inflaatio on kiihtynyt nopeasti tänä vuonna, mikä on nostanut suomalaisten asumiskustannuksia. Myös asumisen rahoituskustannukset ovat nousseet korkojen noustessa. Asuntolainojen yleisin viitekorko, 12 kuukauden euribor, on noussut yli 2,5 prosenttiin.

- Rahoitusmarkkinat hinnoittelevat tällä hetkellä huomattavan todennäköiseksi, että korot nousevat ensi vuonna vielä enemmän. Korot ovat nousseet nopeasti oltuaan vuosia ennätysalhaalla. Toisaalta asuntolainojen korot ovat Suomessa edelleen suhteellisen alhaiset verrattuna inflaatioon tai ansiotason nousuun, Kuoppamäki toteaa.

Kuoppamäki odottaa ohjauskorkoja nostettavan EKP:n neuvoston kokouksissa lokakuussa, joulukuussa ja helmikuussa. Koronnostosykli jää suhteellisen lyhyeksi, sillä taantuman riski kasvaa ensi vuotta kohti.

- Taantumariskin pitäisi pakottaa EKP keskeyttämään koronnostosyklinsä markkinahinnoittelua aikaisemmin. Taantuma vähentäisi myös inflaatiopaineita. Tämä tarkoittaisi euribor-korkojen nousun pysähtymistä ennen ensi kesää, hän sanoo.

Kuoppamäen mukaan yksittäisten asuntolainanottajien kannattaa kuitenkin varautua siihen, että korot nousevat edelleen nykyisestä. Asuntolainoihin sisältyy mahdollisuus tasapainottaa omaa talouttaan lyhennysvapaan muodossa. Kuoppamäki ennakoi, että lyhennysvapaat tulevat yleistymään, koska kotitaloudet tarvitsevat joustoa taloutensa hoitamiseen.

Asuntomarkkinoiden tilanne vakaa

Asuntomarkkinat olivat koronakriisin aikana vilkkaat, mutta viime aikoina kaupankäynti on hidastunut. Kuluttajien luottamustutkimuksen mukaan kotitalouksien aikeet ostaa asunto laskivat syyskuussa ja ovat nyt jo hieman alempana kuin ennen koronaa.

Suomen Pankin mukaan omistusasuntolainoja otettiin kesä-elokuussa 17 prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikana vuosi sitten. Uusia sijoitusasuntolainoja otettiin kesäkuussa 27 % vähemmän kuin vuosi sitten.

- Vaikka kauppojen määrä on laskussa, arvioimme asuntomarkkinoiden pysyvän vakaina. Suomen hintataso ei ole noussut erityisen jyrkästi ja asuntojen pakkomyynniltä voidaan välttyä, jos työllisyystilanne pysyy kohtuullisena, Kuoppamäki tuumii.

Tilastokeskuksen mukaan käytettyjen osakehuoneistojen hinnat nousivat toisella vuosineljänneksellä koko maassa 1,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja 1,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Uudisrakentamista on nyt tulossa melko runsaasti, mutta rakennuslupia on haettu vähemmän ja rakentaminen hidastuu vuonna 2023.

- Käytettyjen asuntojen hinnat nousivat vielä heinäkuussa kaupan hidastumisesta huolimatta, mutta elokuussa hinnat laskivat 1,4 prosenttia heinäkuusta. Loppuvuonna asuntojen hinnat saattavat laskea vielä hieman, mutta koko vuoden osalta ennustamme hintojen olevan keskimäärin 1,5 % korkeammat kuin viime vuonna. Ensi vuonna odotamme asuntojen hintojen laskevan koko maassa 1,0 prosenttia, Kuoppamäki veikkaa.

Lue myös: Finanssiala ry: Asuntolainan lainakaton kiristäminen tulisi perua