Ismo Pekkarinen / AOP
07:25 - 06.10.2022 / viihde / Findance
Määräaikainen vuokrasopimus ei jousta - Vuokratun rintamamiestalon ennenaikaisesti jättäneet määrättiin vahingonkorvauksiin

Helsingin hovioikeuden 29. syyskuuta 2022 antamassa päätöksessä vuokralaiset velvoitettiin maksamaan vuokraa määräaikaisen vuokrasopimuksen päättymiseen saakka. Vuokralaiset olivat purkaneet määräaikaisen vuokrasopimuksen ennenaikaisesti vedoten väitettyyn puutteeseen asunnon kunnossa antamatta vuokranantajalle mahdollisuutta korjata sitä. Päätös ei ole vielä lainvoimainen (4.10.2022).

Osapuolet olivat solmineet noin vuoden määräaikaisen vuokrasopimuksen rintamamiestalosta, jonka vuokralaiset olivat kolmen kuukauden kuluttua purkaneet ja muuttaneet pois. Käräjäoikeus ja myöhemmin hovioikeus totesivat, ettei purkamiselle ollut perusteita ja että se oli ollut lainvastainen. Tämän seurauksena vuokralaiset määrättiin maksamaan muiden kulujen ohella hieman yli 8 500 euron vuokraa määräajan loppuun saakka.

Sopimuksen päättäminen ennen määräajan päättymistä on sopimusrikkomus

Vuokrasopimus voidaan tehdä joko toistaiseksi tai määräajaksi. Periaatteessa toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus voidaan purkaa milloin tahansa, mutta määräaikaista vuokrasopimusta ei.

- Molemmat sopimukset voidaan luonnollisesti purkaa päättymään välittömästi, jos siihen on oikeudellinen peruste. Hovioikeus kuitenkin katsoi, että tässä tapauksessa tällaista perustetta ei ollut, Suomen Vuokranantajat ry:n lakimies Saara Penttilä kommentoi.

Sopimuksen sitovuus on yleisen sopimusoikeuden perusperiaate, joka tarkoittaa, että sopimuksia on noudatettava ja kaikki sopimusvelvoitteet on täytettävä. Laiminlyönti on sopimusrikkomus, josta sopimuksen toisen osapuolen on maksettava korvaus. Vahingonkorvauksen tarkoituksena on saattaa toinen osapuoli siihen asemaan, jossa se olisi, jos sopimusrikkomusta ei olisi tapahtunut.

Sopimusrikkomuksesta aiheutunut vahinko on korvattava

Määräaikaisessa vuokrasopimuksessa perusteeton purkaminen sopimusrikkomuksena johtaa usein siihen, että vuokranantaja ei saa sovittua vuokratuloa. Lisäksi asunnon uudelleenvuokraamisesta ja tyhjillään pitämisestä aiheutuu usein kustannuksia.

- Tässä ratkaisussa vuokralaiset joutuivat maksamaan myös muun muassa vuokrailmoituksesta aiheutuneet kulut ja talon lämmityskustannukset sen ollessa tyhjillään, Penttilä sanoo.

Asuinhuoneistonvuokralaki velvoittaa vahinkoa kärsineen osapuolen ryhtymään kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi sillä uhalla, että hän joutuu itse vastaamaan vahingosta. Vastaava velvoite voi olla muissa sopimussuhteissa lojaliteettiperiaatteen nojalla.

Käsiteltävänä olevassa tapauksessa vuokranantaja oli pyrkinyt vuokraamaan asunnon uudelleen vuokralaisten muutettua pois. Tuomioistuimen mukaan vuokranantaja oli näin ollen ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin vahinkojensa rajoittamiseksi, vaikka asuntoa ei saatukaan vuokrattua uudelleen vuokranantajan pyrkimyksistä huolimatta.

- Kyseessä oli vaikeasti vuokrattava kiinteistö, mikä tällä kertaa johti vuokratulojen menetykseen pidemmältä ajalta, Penttilä kertoo.

Päivitys klo 13.55: "irtisanominen" muutettu "purkamiseksi"