Alamy / AOP
11:25 - 05.10.2022 / viihde / Findance
25% suomalaisista aikoo vähentää vaatteiden ja kenkien ostamista

Suomalaisista kuluttajista neljännes aikoo vähentää vaate- ja kenkäostoksiaan, selviää Taloustutkimuksen tänään julkaisemasta syyskuun kuluttajatutkimuksesta.

Myös urheiluvälineiden ostoja aiotaan vähentää ensi vuoden aikana. Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa vaatteiden, kenkien ja urheiluvälineiden ostamisen syitä ja valintaan vaikuttavia tekijöitä. Kulutuksen rakenne ja motiivit ovat muuttuneet verrattuna kahden vuoden takaiseen korona-aikaan verrattuna. Tavallisesti ostotottumukset muuttuvat paljon hitaammin.

Kulutustottumukset ovat muuttuneet

Kulutuksen rakenteen muuttuminen ei ole yllättävää, kun verrataan vuoden 2020 kulutustutkimuksen tuloksia tämän syksyn tutkimustuloksiin. Hieman alle puolet ilmoitti ostaneensa housut vuoden aikana, kun taas koronakaudella vain joka kahdeksas. Yli puolet suomalaisista kertoi ostaneensa kenkiä, kun vuonna 2020 vastaava luku oli vajaa neljännes. Takkien ostamisen suosio seitsenkertaistui syksystä 2020, ja ihmiset ostivat jälleen bleiserejä ja pukuja, kun taas colllege-asut olivat suosittuja korona-aikana.

Myös käytettyjen vaatteiden suosio kasvaa. Kaksi vuotta sitten 7 prosenttia sanoi ostavansa käytettyjä vaatteita, mutta nyt 14 prosenttia ostaa myös kierrätysvaatteita.

Sosiaalinen media ei ohjaa kulutusvalintoja - kaverit kylläkin

Ennakkokäsitysten vastaisesti sosiaalisen median eri kanavien vaikutus suomalaisten ostopäätöksiin on hyvin vähäinen. Ainoastaan alle 24-vuotiaiden ostoksiin vaikuttavat esimerkiksi bloggaajat. Tosin heillä on suuri vaikutus esimerkiksi kauppojen esillepanoihin. Ystävien merkitys on lähes kaksinkertainen.

Vaatteiden, kenkien ja urheiluvälineiden ostot vähenevät

Suomalaiset vähentävät vaatteiden ja varusteiden ostojaan tulevana vuonna, kertoo kyselytutkimus. Tilanne heikkenee nopeasti.

- Kassavirtaa jarruttavat toimitusviiveet, kauppojen vuokrat nousevat sähkölaskujen paisuessa ja suomalaisten ostovoima laskee. Tässä moniongelmaisessa tilanteessa moni kauppa on jälleen vaikeuksissa, tuumii Muoti- ja urheilukauppa ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpää.

Korona-aika suosi vapaa-ajan hankintoja ja urheilukauppaa. Varuste- ja pyöräostot ovat nyt pysyneet yllättävän samankaltaisina ja esimerkiksi pyöräilyn suosio on jatkunut. Urheiluvälineitä ostavat yleensä eniten 15-24-vuotiaat, mutta retkeilyvarusteita ostavat 25-34-vuotiaat, jotka löysivät retkeilyn harrastukseksi pandemian aikana.

Tietoa varusteiden ostamisesta haetaan useimmiten kauppojen verkkosivuilta (41 %). Ystävien vaikutusvalta on suurempi kuin muiden vaikutusvalta varustehankinnoissa. Nyt 29 prosenttia ilmoittaa ystäviensä vaikuttavan hankintoihinsa, kun 15-24-vuotiaiden kohdalla vastaava luku on 48 prosenttia.