Alamy / AOP
02:55 - 07.10.2022 / viihde / Findance
Suomeen lisää aurinkovoimaa: 120 hehtaarin alue varattu Neoenin aurinkovoimalalle

Joensuun kaupunki ja Neoen ovat allekirjoittaneet vuokrasopimuksen noin 120 hehtaarin alueesta Biotien yritysalueella. Seuraavaksi arvioidaan alueen soveltuvuus teollisen mittakaavan aurinkovoimalan rakentamiseen.

Alueella on muun muassa entinen kaatopaikka, joka on sittemmin maisemoitu. Tällaisen maan käyttö on rajoitettua, mutta alue soveltuu aurinkopuistoksi. Alustavien tutkimusten mukaan alueella on hyvät aurinkoresurssit ja erinomaiset sähkönsiirtomahdollisuudet. Alueella on tehty alustavia maaperä- ja rakennettavuustutkimuksia vuoden 2022 aikana. Lupaprosessi tapahtuu vuosina 2022-2023, jolloin tehdään myös yksityiskohtaisia tutkimuksia alueen soveltuvuudesta aurinkosähkön tuotantoon.

Biotien yrityspuistoon tulee uuden sukupolven energiateollisuuden keskus. Neoen aurinkovoimahankkeen lisäksi Biotien alueelle rakennetaan parhaillaan Joensuun Biocoal Oy:n torrefioidun biomassan tuotantolaitosta. Torrefioidulla biomassalla korvataan kivihiilen käyttöä esimerkiksi sementti- ja terästeollisuudessa. Lisäksi alueen viimeisimpiin investointiuutisiin kuuluu Savon Voima Oy:n ja P2X Solutionsin kanssa esiselvitysvaiheessa oleva korkean jalostusasteen vihreä vetylaitos.

Neoen on toiminut Suomessa vuodesta 2018, ja sillä on tällä hetkellä tuotannossa tai rakenteilla yli 550 MW tuuli- ja akkuvarastokapasiteettia. Tähän sisältyy Mutkalammin tuulipuisto (404 MW), jonka osuus Suomen vuotuisesta sähköntuotannosta tulee olemaan lähes 2 %.

- Kyseessä on erittäin merkittävä investointi, joka toteutuessaan tukee erinomaisesti Hiilineutraali Joensuu 2025 -tavoitetta ja lisää Itä-Suomen energiantuotannon omavaraisuutta. Rakentamisvaihe tuo monia mahdollisuuksia paikallisille yrityksille. Toki valmistuvaan aurinkopuistoon liittyy myös monenlaisia huolto- ja valvontatöitä, joten kokonaistyöllisyysvaikutukset ovat hyvät, Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen toteaa.

- Haluan kiittää Joensuun kaupunkia ja Business Joensuuta luottamuksesta, jota he ovat osoittaneet meille. Neoenilla on tällä hetkellä Suomessa tuotannossa ja rakenteilla yli 550 MW tuotantokapasiteettia, joka koostuu tuulivoimasta ja sähkön varastoinnista. Meillä on yli 2,7 GW aurinkovoimaa tuotannossa tai rakenteilla kymmenessä maassa, joten tunnemme aurinkovoiman syvällisesti ja uskomme vahvasti, että aurinkovoimalla on suuri potentiaali Suomessa. Olemme ylpeitä siitä, että Joensuun tuella voimme kehittää yhden Suomen ensimmäisistä teollisen mittakaavan aurinkopuistohankkeista, Neoenin Suomen maajohtaja Jerri Loikkanen sanoo.