Pixabay
02:55 - 04.10.2022 / viihde / Findance
Sähkökatkot puhuttavat - Fingrid korostaa: Kuluttajien suunnitellut sähkökatkot on viimeinen vaihtoehto

Fingrid on järjestänyt sähkön jakeluverkkotoimijoille ja viranomaisille keskustelutilaisuuden, jossa käytiin läpi tulevan talven tehotilanne ja sähköpulan käsittelyprosessi.

- Suunnitelmat Fingridin ja jakeluverkkoyhtiöiden välillä ovat aina olleet olemassa, mutta nyt niitä tarkastellaan entistä tiiviimmin, koska sähköpuutteen riski Suomessa on tänä talvena kasvanut, Fingridin valvontapäällikkö Arto Pahkin toteaa.

Fingrid hyödyntää aluksi markkinaperusteisia toimenpiteitä sähköntuottajilta ja suurilta sähkönkuluttajilta, kuten teollisuuslaitoksilta. Sähkönjakelun rajoitustoimenpiteet otetaan käyttöön vasta, kun kaikki markkinaehtoiset toimenpiteet on toteutettu ja varavoimalaitokset ovat toiminnassa.

Sähkönjakelun katkaisusuunnitelmat on tehty etukäteen, jotta vältetään sähkön käytön kannalta kriittisimpien kohteiden, kuten kuluttajien ja sairaaloiden, sähkön katkaiseminen. Kriittisillä toimijoilla on omat varavoimageneraattorit, jotka käynnistyvät, jos sähköä ei ole saatavilla.

Maanantain tilaisuuden tavoitteena oli varmistaa, että kaikilla verkkoyhtiöillä on yhteinen käsitys siitä, miten sähkökatkotilannetta hallitaan ja miten siitä tiedotetaan.

Useimmissa tapauksissa energia-ala pystyy ennakoimaan ja viestimään etukäteen sähkökatkon sattuessa. On kuitenkin syytä pitää mielessä, että sähkökatkos voi syntyä myös hyvin nopeasti häiriötilanteen seurauksena, jolloin siitä ei tiedoteta etukäteen.

artikkelin avainsanat:
energiakriisi Fingrid sähkö sähkökatkot