Pixabay
10:31 - 28.09.2022 / viihde / Findance
Suomalaisten yritysten kasvunäkymät heikentyneet - Talven sää ratkaisee paljon

Suomalaisten yritysten kasvunäkymät ovat huonontuneet viime kuukausina. Danske Bank ennustaa tuoreimmassa suhdannekatsauksessaan, että vienti kasvaa tänä vuonna 0,5 % ja supistuu ensi vuonna 0,5 %. Vientiä Yhdysvaltoihin tukee euron heikkeneminen dollariin nähden.

- Suomalaisten yritysten vienti keskittyy Eurooppaan, jossa euroalue on ajautumassa taantumaan. Tämä näkyy myös Suomessa uusien tilausten vähenemisenä, viennin vähittäisenä heikkenemisenä ja sitä kautta työllisyyden ja yksityisen kulutuksen heikompana kehityksenä. Viennin heikkeneminen heijastuu vähitellen myös kotimarkkinoilla toimiviin yrityksiin, joita rasittavat myös kustannusten ja korkojen nousu, toteaa Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki.

Suomalaisyritykset ovat tänä vuonna katkaisseet taloussuhteita Venäjälle sekä pakotteiden että itse asetettujen boikottien vuoksi.

- Vielä viime vuonna Venäjä oli Suomen viidenneksi suurin vientimarkkina-alue tavaraviennin arvolla mitattuna. Kesän aikana Venäjän-kauppa romahti murto-osaan entisestä, ja nyt vienti lähestyy Neuvostoliiton romahduksen aikoja. Paluu menneeseen ei näytä lähitulevaisuudessa mahdolliselta, Kuoppamäki sanoo.

Samaan aikaan suomalaisille tuotteille on etsitty ja löydetty korvaavia vientikohteita esimerkiksi Euroopasta. Kuoppamäen mukaan osa suomalaisista yrityksistä on myös hyötynyt Venäjän syrjäytymisestä maailmanmarkkinoilta, sillä kilpailun väheneminen esimerkiksi sahateollisuudessa on tuonut lisää tilauksia.

Työvoiman saatavuus saattaa helpottua

Työllisyysaste on tällä hetkellä Suomen talouden vahvuus. Yrityksille tämä tarkoittaa tiukkoja työmarkkinoita ja pulaa ammattitaitoisista työntekijöistä. Danske Bank ennustaa työttömyysasteen nousevan ensi vuonna 7,3 prosenttiin. Pula ammattitaitoisista työntekijöistä näkyy myös ansiotasossa, jonka Danske Bank ennustaa nousevan tänä vuonna 2,6 % ja ensi vuonna 3,5 %.

- Huolimatta talousnäkymien heikkenemisestä avoimia työpaikkoja on runsaasti, ja monilla aloilla on pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta. Jopa laskusuhdanteessa yritykset yrittävät pitää kiinni hyvistä työntekijöistä. Moni työttömäksi jäänyt löytää työtä melko nopeasti, mikä vakauttaa kotitalouksien taloudellista tilannetta, Kuoppamäki tuumii.

Palkkojen nousu auttaa pysäyttämään kuluttajien ostovoiman nopeaa laskua, mikä on pieni toivonpilkahdus esimerkiksi vähittäiskaupalle ja palvelualoille. Työeläkkeet nousevat yli 6 prosenttia vuonna 2023 tänä vuonna nähdyn inflaation kiihtymisen vuoksi.

Ensi talven sää vaikuttaa

Yksi talouden vauhtia hidastava tekijä on keskuspankit, jotka ovat huolissaan nopeasti kiihtyvästä inflaatiosta. Tänä vuonna Yhdysvaltojen ja Euroopan keskuspankit ovat tehneet joukon koronnostoja, ja lisää on tulossa. Danske Bank odottaa EKP:n jatkavan koronnostoja ainakin helmikuuhun 2023 asti, jolloin 12 kuukauden euribor nousisi noin 3 prosenttiin.

- Koronnostot ja talouden epävarmuus hidastavat sekä yksityistä kulutusta että investointeja. Poikkeuksen sääntöön muodostavat ainakin energiainvestoinnit, sillä Venäjän energiakiristys vauhdittaa vihreää siirtymää. Myös investoinnit digitalisaatioon ja automaatioon voivat piristyä, Kuoppamäki kertoo.

Viime kuukausien talouskehitystä on leimannut arvaamattomuus. Yllätysten todennäköisyys on edelleen suuri. Esimerkiksi ensi talvena monille yrityksille tärkeän energian hinta määräytyy sään mukaan.

- Miten tuulesta saadaan energiaa, auttavatko sateet vesivoiman tuotantoa ja tuleeko pitkiä pakkasjaksoja? Ensi talvena sää vaikuttaa sekä työllisyyteen että yksityiseen kulutukseen. Yritysten kannattaa tarkastella strategiaansa erilaisten tulevaisuusskenaarioiden kautta, sillä se auttaa varautumaan yllätyksiin, Kuoppamäki päättää.

Lue myös: PTT: Ruoan hinta jatkaa rajussa nousussa - "Jopa 15-20 % kuukaudessa"