Ismo Pekkarinen / AOP
02:40 - 03.10.2022 / viihde / Findance
Näin tuloraja lasketaan - Nyt on aika tarkistaa veroprosentti

Verohallinto arvioi, että noin 965 000 suomalaista ylittää verokortin tulorajan, jos he saavat loppuvuoden palkkatuloja samalla tahdilla kuin tammi- ja elokuussa. Jos tuloraja ylittyy, joulukuun palkkoja verotetaan korkeammalla lisäveroprosentilla.

Verohallinto kehottaa työntekijöitä tarkistamaan verokortin tulorajan nyt ja tekemään loppuvuodelle uuden verokortin todellisten tulojensa perusteella, jos tuloraja vaikuttaa liian alhaiselta tai korkealta. Uusi verokortti kannattaa tehdä OmaVerossa.

Verohallinnon ylitarkastaja Päivi Ylitalo muistuttaa, että tulorajaa nostamalla voi välttää joulukuun perusveroprosenttia korkeamman veron maksamisen.

- Tekemällä muutokset verokortin tulorajaan nyt, loppuvuoden tuloja verotetaan mahdollisesti korkeammalla verokannalla useamman kuukauden aikana, eikä muutos yhden kuukauden tuloihin ole niin jyrkkä. Toisaalta, jos tuloraja on ollut liian korkea, joutuu vuoden lopussa maksamaan vähemmän veroa, Ylitalo sanoo.

Kannattaa tarkistaa tulorajasi, vaikka olisit jo tehnyt uuden verokortin tänä vuonna

Päivi Ylitalo muistuttaa, että tuloraja kannattaa tarkistaa, vaikka olisi jo vaihtanut verokorttia tänä vuonna.

- Noin 44 prosenttia tulorajan ylitysvaarassa olevista asiakkaista on tehnyt jo ainakin yhden uuden verokortin tänä vuonna. Varsinkin jos tulot tulevat useasta eri lähteestä tai vaihtelevat paljon, kannattaa tulorajaa seurata koko vuoden ajan, Ylitalo sanoo.

Verohallinto lähettää jo neljättä vuotta peräkkäin tekstiviestin niille asiakkaille, joiden verokorttitietojen perusteella on vaarassa ylittää tulorajansa. Viesteissä kehotetaan tarkistamaan tulorajansa ja tarvittaessa tekemään uusi verokortti OmaVerossa. Tekstiviestejä lähetetään tänä syksynä noin 8 000 asiakkaalle.

- Kokemuksemme mukaan tekstiviesti on hyvä keino muistuttaa ihmisiä tulorajan tarkistamisesta. Vuonna 2021 tekstiviestin sai lähes 7 000 asiakasta, joista 49 prosenttia teki sen saatuaan muutokset verokorttiinsa, Päivi Ylitalo kertoo.

Verohallinnon tekstiviestien lähettäjänä näkyy Vero Skatt. Niissä ei ole linkkejä mihinkään, eikä niissä kysytä asiakkailta tietoja, vaan ohjataan heitä tarvittaessa toimimaan OmaVerossa.

Näin lasket oman tulorajasi:

- Vuoden 2022 verokortti perustuu vuoden 2020 verotietoihin tai vuoden 2021 aikana myönnettyyn muutosverokorttiin.

- Vuoden alusta verokortissa näkyvä tuloraja on helmikuun ja joulukuun väliseltä ajalta eli 11 kuukaudelta. Tuloraja sisältää myös lomarahat.

- Kun teet uuden verokortin OmaVerossa, sinun on syötettävä tältä vuodelta saamasi tulot ja maksamasi verot. OmaVerossa on painike, jolla voit syöttää tulosi lomakkeelle automaattisesti tulorekisterin kautta.

- Kun tilaat uuden verokortin, arvioi loppuvuoden tulosi. Uuden verokortin tuloraja on loppuvuoden tuloraja.