Alamy / AOP
02:55 - 27.09.2022 / viihde / Findance
Robotin moraali mietityttää - "Hoitorobotin ja ihmissairaanhoitajien tekemiä päätöksiä ei kohdella samanlaisina"

Ihmiset hyväksyvät potilaan tahdon ohittamisen ja pakkolääkityspäätökset ihmishoitajilta, mutta eivät hoitoroboteilta.

Helsingin yliopiston tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin, miten ihmiset suhtautuvat hoitorobottien tekemiin päätöksiin. Tutkimuksen mukaan tekoälysovellukset tarvitsevat ihmisen herkkyyttä ja empatiaa, jotta niiden päätökset ja valinnat olisivat potilaiden ja hoitajien mielestä yhtä hyväksyttäviä kuin ihmisten tekemät päätökset ja valinnat.

- Moraalipsykologiassa on tutkittu vähän potilaan autonomiaa tai lääketieteellisen etiikan sisäisiä ristiriitoja - erityisesti robotin näkökulmasta toimijana, sanoo tutkija Michael Laakasuo.

Laakasuon mukaan tutkimuksen tavoitteena oli laajentaa kokeellisen moraalipsykologian alaa lääketieteen eettisiin kysymyksiin.

Tutkimuksen koehenkilöt arvioivat muun muassa lukemassaan tarinassa tehtyjen päätösten moraalisuutta. Ihmiset hyväksyivät sekä robottihoitajan että ihmishoitajan päätöksen olla noudattamatta ylilääkärin ohjeita lääkitä potilasta vastoin tämän tahtoa. Sen sijaan hoitorobotilta ei hyväksytty potilaan tahdon ohittamista pakkolääkinnällä, vaikka ihmishoitajan päätös pakkolääkityksestä hyväksyttiin.

- Pakkolääkintää koskeva kysymyksenasettelu paljasti, että hoitorobotin ja ihmissairaanhoitajien tekemiä päätöksiä ei kohdella samanlaisina, vaikka niillä olisi samanlaiset seuraukset, Laakasuo pohtii.

- Huolestuttavin havainto oli kenties se, että kun tarinaa muutettiin niin, että potilas oli kuollut äkilliseen sairauskohtaukseen yöllä, ihminen koettiin moraalisesti vastuullisemmaksi potilaan kohtalosta kuin hoitorobotti, vaikka hoitopäätöksellä ja potilaan kuolemalla ei ollut mitään tekemistä toistensa kanssa.

- Tutkimuksen tulokset voivat tarjota hyödyllisiä oivalluksia älykkäiden lääketieteellisten sovellusten ja robotiikan kehittämiseen, Laakasuo sanoo.

Terveydenhuoltoala kärsii maailmanlaajuisesta hoitajapulasta. Tutkimuksen tulokset viittaisivat siihen, että hoitajapulaa ei voida helposti ratkaista koneilla - ihmiset haluavat jatkossakin olla toisten ihmisten hoitamia.

- Jatkotutkimuksen kannalta tulokset avaavat väyliä uusille kysymyksenasetteluille moraalisen kognition tutkimuksessa sekä ihmisen ja robotin vuorovaikutuksen tutkimuksessa, erityisesti lääketieteellisen etiikan suuntaan, Laakasuo toteaa lopuksi.