Pixabay
04:10 - 10.08.2022 / viihde / Findance
Koulut alkavat - Kännykkä käytössä monella lapsella myös koulumatkalla, nopeat autot pelottavat

Jopa kolmannes lapsista sanoo pelkäävänsä nopeita autoja koulumatkalla. If teki kyselyn tänä kesänä ja vuonna 2016, ja tulokset olivat samat molemmissa. Tutkimukset osoittivat myös, että lasten matkapuhelimen käyttö on yli kaksinkertaistunut kuudessa vuodessa.

Yli kolmannes lapsista sanoo selaavansa matkapuhelinta koulumatkalla, selviää Ifin kesäkuussa 7-13-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen tekemästä kyselytutkimuksesta. Vuoden 2016 tutkimuksessa vain 12 prosenttia lapsista kertoi selaavansa puhelinta matkalla.

Lapset sanovat muistavansa liikennesäännöt hyvin, ja jopa 96 prosenttia sanoo noudattavansa niitä aina tai usein koulumatkalla. Ei aivan yhtä moni vanhempi, mutta silti suuri enemmistö - 73 prosenttia - uskoo, että lapset noudattavat liikennesääntöjä yksin matkustaessaan.

- Meillä kaikilla on vastuu siitä, että lapsemme kulkevat koulumatkan turvallisesti, kulkuvälineestä riippumatta. Hyvä nyrkkisääntö on, että koulumatkalla kannattaa aina liikkua koulujen ympäristössä niin kuin haluaisit muidenkin liikkuvan lapsesi ympärillä, sanoo Ifin korvauskeskusjohtaja Juha T. Virtanen.

Koulusta myöhästymisen jälkeen toiseksi eniten pelättiin nopeita autoja - niitä pelkäsi kolmannes vastaajista molemmissa kyselyissä.


On kuitenkin tapahtunut myönteistä kehitystä: niiden lasten osuus, jotka sanoivat, etteivät pelkää mitään annetuista vaihtoehdoista, kasvoi kuuden vuoden takaisesta 14 prosentista tämän vuoden 23 prosenttiin.

- Toivottavasti tämä on seurausta liikenneturvallisuuden parantumisesta koulumatkoilla, erityisesti peruskouluja ympäröivillä teillä. Turvattomuudesta maanteillä ei saisi koskaan tulla niin tavallista nuorille koululaisille, että siitä tulee osa jokapäiväistä elämää.

29 prosenttia Ifin kyselyyn vastanneista alakoululaisten vanhemmista pelkää päästää lapsensa kouluun.

Mitä pienempi lapsi on tai mitä pidempi reitti, sitä useammin vanhemmat kokivat koulumatkan vaaralliseksi. Yli puolet niiden lasten vanhemmista, joiden koulumatka oli yli viisi kilometriä, piti matkaa erittäin tai melko vaarallisena. Vähiten koulumatkoja pelkäsivät pääkaupunkiseudun vanhemmat.

Yleisesti ottaen vanhemmat kokivat autot suurimmaksi riskitekijäksi koulumatkoilla, seuraavina olivat raskas liikenne ja lasten oma käyttäytyminen.

If kysyi vanhemmilta myös, seuraavatko he lastensa liikkumista koulupäivän aikana GPS:n avulla. Viidennes vanhemmista vastasi näin tekevänsä. Nuorimpien, 7-8-vuotiaiden lasten vanhemmista jopa joka kolmas seurasi lastensa liikkeitä.

artikkelin avainsanat:
If koulu lapsiperheille