Pixabay
02:40 - 23.05.2022 / viihde / Markku Leppilampi
Pelien pelaamisella havaittiin olevan yllättävä vaikutus älykkyyteen - myös muuta ruutuaikaa tutkittiin

Joskus on saatettu ajatella, että pelaaminen olisi haitallista lapsille. Tutkimus kertoo kuitenkin toisenlaista totuutta.

Ruotsalaisen Karoliinisen instituutin tutkimuksessa [lähde] huomattiin yhteys pelien pelaamisen ja lasten älykkyyden lisääntymisen välillä, vaikkakaan sitä ei ole vielä täysin varmistettu. Tutkijat kuitenkin havaitsivat pelaavien lasten kognitiivisissa kyvyissä positiivisia muutoksia, vaikka erilaiset muuttujat kuten erot lasten geneettisessä ja sosioekonomisessa taustassa huomioitiin.

Television katsomisella ja sosiaalisen median käytöllä ei puolestaan vaikuttanut olevan positiivista eikä negatiivista vaikutusta älykkyyteen. Tutkijat kuitenkin sanoivat niin ikään, että digitaalisen median kognitiiviset vaikutukset ovat epäselviä. He arvelivat, että geneettiset tiedot huomioivat tutkimukset saattavat jatkossa selventää syy-seuraus-suhteita.

Tutkijat tarkastelivat 9855 yhdysvaltalaisen, 9-10-vuotiaan lapsen ruutuaikaa niin television, netin kuin pelienkin parissa. Keskimäärin lapset käyttivät 2,5 tuntia päivässä television tai verkkovideoiden katseluun, ja tunnin pelien pelaamiseen. Puoli tuntia kului sosiaaliseen toimintaan Internetin kautta.


Tutkijat tarkastelivat lasten tietoja kahden vuoden kuluttua ensimmäisestä tarkastelusta, jolloin he huomasivat normaalia enemmän pelaavien lasten älykkyysosamäärän nousseen 2,5 pistettä. Älykkyysosamäärän määrittelemisessä tarkasteltiin lasten luetun ymmärtämistä, visuaalisen ja spatiaalisen tiedon käsittelyä, muistia, joustavaa ajattelua ja itsehillintää.

- Tuloksemme tukevat väitettä, että ruutuaika ei yleensä heikennä lasten kognitiivisia kykyjä, ja että videopelien pelaaminen voi itse asiassa auttaa lisäämään älykkyyttä, neurotieteilijä Torkel Klingberg Karoliinisesta instituutista sanoi.


Tutkijat sanoivat myös, ettei kyseessä ole ensimmäinen tutkimus, joka viittaa siihen, että lasten pelaamiseen viettämän ajan ja heidän kognitiivisten kykyjensä kehittymisen välillä voisi olla yhteys. Lisätutkimuksia kuitenkin tarvitaan, sillä esimerkiksi pelaamisen vaikutuksia fyysiseen aktiivisuuteen, uneen, hyvinvointiin tai koulumenestykseen ei tutkittu.

Lue myös: Valitetaanko, että pelaat liikaa? - näytä hänelle tämä

artikkelin avainsanat:
kännykät tech terveys tutkimukset