Alamy / AOP
03:40 - 24.03.2022 / viihde / Findance
Tuotelahjat ja verotus - Somevaikuttajat maksavat veroa ilmaistuotteista

Tuotelahjat ja verotus - Verohallinto muistuttaa nyt, että somevaikuttajat ovat velvoitettuja maksamaan veroja rahapalkkioiden lisäksi myös ilmaiseksi saaduista tuotteita ja palveluista sekä alennuksista.

Veroa on maksettava sen perusteella, mitä tuote tai palvelu maksaisi sen itse ostamalla. Vero on maksettava myös niistä tuotteista, jotka on lähetetty vaikuttajalle pyytämättä ja vaikkei hän olisi esitellyt niitä sosiaalisessa mediassa.

- Joillekin sosiaalisen median vaikuttajista on selvää, että esimerkiksi tuotelahjoista pitää maksaa veroa, mutta ei varmasti kaikille. Suuri osa somevaikuttajista on nuoria ja nuoria aikuisia, joilla on vasta vähän kokemusta veroasioiden hoitamisesta. Tämän vuoksi verotuksen pelisääntöjä on tärkeää tuoda esille, toteaa Verohallinnon veroasiantuntija Kirsi Tuunala.

Tuotelahjan on kuitenkin ylitettävä alv:n sisältävältä myyntihinnaltaan 50 euroa, jotta vero peritään. Näistäkin vero kuitenkin peritään, jos on sovittu, että ne ovat palkkio näkyvyydestä.


- Jos tuotelahjan antaneen yrityksen kanssa on sovittu, että tuote on palkkio näkyvyydestä, se on aina veronalaista tuloa, Tuunala huomauttaa.

Somesisällön tuottamiseen liittyvät menot voi kuitenkin vähentää sosiaalisesta mediasta ansaituista tuloista. Esimerkiksi, jos käyttää ostamaan älypuhelinta puolet ajasta kaupalliseen somesisältöönsä, puolet sen hinnasta voi vähentää somesta saaduista tuloista.

Jos somevaikuttaja saa esimerkiksi ilmaisen pääsylipun festivaaleille ja ilmaisen hotelliyöpymisen. Pääsylipun arvo voisi olla 120 euroa ja hotelliviikonloppu 350 euroa. Näin ollen somevaikuttaja on saanut 470 euroa ansiotuloa, josta maksetaan verot ansiotuloverotuksen mukaisesti.

Mikäli vaikuttajalla ei ole yritystä, tulot ja niihin liittyvät kulut on ilmoitettava veroilmoituksella OmaVeroon huhtikuun alkuun mennessä.

Toiminimiyrittäjänä tulot ja menot ilmoitetaan elinkeinotoiminnan veroilmoituksella. Osakeyhtiön tapauksessa tulot ja menot kirjataan normaalisti osakeyhtiön kirjanpitoon.