Ismo Pekkarinen / AOP
06:55 - 28.10.2021 / viihde / Findance
VTV: Koronatuet kohdistuivat heikosti niitä tarvitseville - "Nopeus korostui harkinnan kustannuksella"

VTV on tarkastanut yrityksille viime vuonna myönnettyjä koronatukia. Tarkastelussa olivat Business Finlandin ja ELY-keskusten kehittämishankkeisiin jakama tuki sekä Valtiokonttorin ensimmäisen vaiheen kustannustuki. Kehittämistukia myönnettiin noin 1,3 miljardia euroa ja kustannustukia noin 126 miljoonaa euroa.

Business Finlandin ja ELY-keskusten alkuvaiheessa myöntämä kehittämistuki toimi huonosti kriisirahoituksena, sillä rahoitus kohdistui tuleviin, tietystä hankkeesta aiheutuviin menoihin eikä akuuttiin kassakriisiin. Lisäksi kehittämistukea myönnettiin runsaasti myös sellaisille yrityksille, jotka eivät kärsineet taloudellisesti koronakriisistä.

- Koronapandemiasta kärsiville yrityksille onnistuttiin kehittämään nopeasti tukijärjestelmät, joiden piiriin pääsivät kattavasti useat eri toimialat. Nopeus kuitenkin korostui harkinnan kustannuksella, kun tukia alkuvaiheessa myönnettiin, Pasi Tervasmäki, VTV:n johtava tilintarkastaja kertoo.

VTV:n mielestä kiireessä tehtyjä tukipäätöksiä olisi tullut tasapainottaa tehokkaalla valvonnalla ja tarkastuksilla. Avustusehtojen noudattamista valvottiin ainoastaan yleisluontoisesti.


- Lisäksi tukikriteerit olivat tulkinnanvaraisia, minkä vuoksi olisi ylipäätään ollut vaikeaa tunnistaa väärinkäytöksiä ja valvoa uskottavasti tukien asianmukaista käyttöä, Tervasmäki tuumii.

Valtiokonttorin kustannustuki korjasi kehittämistukia paremmin koronapandemian talousvaikutuksia. Kustannustuen hakijoita myös kohdeltiin tasapuolisemmin kuin kehittämistukien hakijoita. Kustannustuen hakijan oli osoitettava, että yrityksen liikevaihto oli laskenut koronapandemian vuoksi.

Tarkastusviraston suosituksessa Business Finlandin olisi valtionapuviranomaisena varmistettava, että se pystyy jatkossa tunnistamaan väärinkäytösriskit ja seuraamaan niitä.

- Valmius kustannustuen tyyppiseen mekanismiin kannattaa säilyttää, jotta tuen voi tarvittaessa ottaa nopeasti käyttöön uusissa kriiseissä, Tervasmäki päättää.