Ismo Pekkarinen / AOP
02:10 - 28.10.2021 / viihde / Findance
Riitaoikeudenkäyntikulut hurjassa kasvussa Suomessa - Oikeusturvavakuutus on syytä muistaa

Riitaoikeudenkäyntikulut ovat Suomessa merkittävässä kasvussa. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin toteuttaman selvityksen mukaan kantajan oikeudenkäyntikulut ovat 2,5-kertaistuneet ja vastaajan miltei kolminkertaistuneet vuodesta 1995 vuoteen 2019.

LähiTapiola kertoo huomioineensa oikeudenkäyntikulujen kasvun nostamalla oikeusturvavakuutuksen korvauskattoa.

- Oikeusturvavakuutuksen normaali vakuutusmäärä tulee helposti täyteen laajemmissa riita-asioissa kuten kiinteistöriidoissa. Siksi onkin aina vakuutusta ottaessa tai päivitettäessä syytä pohtia vakuutusmäärän nostamista, vihjaisee Matti Karimäki, LähiTapiolan korvauspäällikkö .

Vuosikymmenessä kantajan oikeudenkäyntikuluvaatimukset olivat kasvaneet noin 22 % ja vastaajan 61 %. Nykyisillä oikeudenkäyntikuluilla perustason korvauskatto tulee vastaan lähes puolessa riitaoikeudenkäyntitapauksista, sillä KRIMOn tutkimuksen mukaan vuonna 2019 kantajan (mediaani) oikeudenkäyntikuluvaatimus oli 9 213 euroa ja vastaajan 10 246 euroa.

Oikeusoppineetkin pitävät oikeudenkäyntikulujen kasvua jokseenkin ongelmallisena.

- Perustuslaki ja Suomen kansainväliset ihmisoikeussopimukset turvaavat jokaiselle oikeuden oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa, kun päätetään hänen oikeuksistaan tai velvollisuuksistaan. Taloudellinen tai yhteiskunnallinen asema eivät saisi estää oikeusturvan saatavuutta. Perustuslain ja ihmisoikeussopimusten suojaama oikeus oikeudenkäyntiin menettää merkityksensä, jos ihmiset eivät voi hakea oikeutta oikeudenkäyntien kalleuden takia, sanoo valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen .


Vakuutus pitää olla voimassa ilman katkoksia

Vakuutusturvan katkeamattomasta voimassaolosta kannattaa pitää huolta elämän muutostilanteissa. Pahimmillaan voi jäädä jopa ilman korvauksia, joihin muuten olisi ollut oikeutettu. Karuimmillaan tapaukset ilmenevät esimerkiksi asuntokaupoissa.

- Ikävä kyllä meillekin tulee vastaan tapauksia, joissa asiakas joutuu turvautumaan lakimiehen apuun asuntokauppojen jälkeen, mutta hänellä ei ole ollut kotivakuutus voimassa kauppahetkellä. Usein kyse on siitä, ettei vakuutus ole ollut voimassa kauppapäivänä tai vakuutusturvassa on ollut katkos esimerkiksi avioeron vuoksi, eikä vakuutuksen yhtäjaksoinen kahden vuoden voimassaoloehto täyty, Karimäki selvittää.

Erotilanteessa tulee muistaa hoitaa kotivakuutus kuntoon turvan takaamiseksi.

- Oikeusturvavakuutus kattaa kaikki samassa taloudessa asuvat, joka on tietysti positiivinen asia. Ongelmia aiheutuu kuitenkin erotilanteissa, kun vakuutuksenottaja muuttaa pois yhteisestä taloudesta ja hän vie vakuutuksen mukanaan. Puolisoista toinen jää asumaan vanhaan kotiin, mutta siitä hetkestä, kun hän ei asu vakituisesti vakuutuksenottajan kanssa samassa taloudessa, hän ei ole enää vakuutettuna oikeusturvavakuutuksessa. Olisi siis erittäin tärkeää, että näissä tilanteissa otettaisiin heti ilman katkosta oma kotivakuutus. Sama luonnollisesti toisin päin eli jos vakuutettu muuttaa pois vakuutuksenottajan luota, lakkaa vakuutusturva hänen kannaltaan siihen, Karimäki kertoo.