Pro Luomu ry / Jan Jernmark
15:10 - 27.10.2021 / viihde / Findance
Suomalaiset haluavat lisää luomuruokaa - Hinta on edelleen suurin este, mutta ei enää viime vuosien tavoin

Luomuruokaa syö joka viikko jo 1,7 miljoonaa suomalaista. Keskeinen luomun käyttäjäryhmä on lapsiperheet, mutta nuorten naisten sekä 30-50-vuotiaiden miesten osuudet ovat kasvaneet. Erot tuloluokkien ja koulutustasojen välillä ovat tasaantuneet entisestään.

Noin kolmannes suomalaisista lukeutuu luomua aktiivisesti ostaviin kuluttajiin. He ostavat luomua vähintään kerran viikossa. Suurinta kasvu on ollut pääkaupunkiseudulla.

Tulokset julkistettiin tänään 27. lokakuuta luomun kuluttajabarometrissa.


Lisää luomua halutaan - Hinta on edelleen suurin este

Kuluttajien vastausten perusteella luomun kasvu jatkuu. Vähintään kerran viikossa luomua ostavista yli 60 % on lisännyt luomutuotteiden käyttöä viimeisen vuoden aikana ja yli 80 % arvioi myös lisäävänsä sitä jatkossa. Hinta on edelleen suurin este luomun käytön lisäämiselle, mutta sen merkitys on selvästi laskenut viime vuosina.

- Eniten luomua ostavat kaipaavat tutkimuksen mukaan lisää valikoimaa. Tämä kannattaa sekä kauppojen että jalostavien yritysten ottaa huomioon, vihjaisee Aura Lamminparras, Pro Luomun toiminnanjohtaja.

Päivittäistavarakaupat ovat suomalaisten tärkeimpiä luomun ostokanavia vuodesta toiseen. Koronapandemian aiheuttama kasvupyrähdys ruuan verkkokaupassa näkyy myös luomun ostamisessa: 17 % suomalaisista kertoo ostaneensa luomua päivittäistavarakauppojen verkkokaupoista, ja ne ovatkin nousseet kolmanneksi tärkeimmäksi luomun ostokanavaksi. Luomun ostamisesta verkosta ovat innostuneet etenkin nuoremmat kuluttajat ja perheet, joissa on pieniä lapsia.


Ympäristövastuullisuus ja kotimainen alkuperä tärkeää

Luomun tärkeimmissä ostoperusteissa korostuvat puhtaus, erityisesti torjunta-aineettomuus ja lisäaineettomuus, sekä ympäristöystävällisyys. Myös eläinten hyvinvointi ja hyvä maku ovat tärkeitä ostoperusteita etenkin aktiivisille luomukuluttajille. Luomua aktiivisesti ostavat kuluttajat arvostavat kotimaisuutta, 94 % viikoittain ostavista kuluttajista piti sitä vähintään melko tärkeänä ominaisuutena elintarvikkeelle.

Tutkimuksessa kartoitettiin lisäksi ruoan ympäristövastuullisuuteen liittyvien ominaisuuksien tärkeyttä suomalaisille. Antibioottivapaus, luonnon monimuotoisuus, pieni hiilijalanjälki ja ympäristöystävällinen pakkaus olivat selkeästi tärkeämpiä ominaisuuksia luomua aktiivisesti ostaville suomalaisille kuin väestölle keskimäärin.

- Positiivisena yllätyksenä pidän sitä, että suomalaisista yli 70 % pitää luonnon monimuotoisuutta ylläpitävää tuotantoa tärkeänä ominaisuutena elintarvikkeelle, vaikka luontokato ei ole saanut yhtä paljon palstatilaa kuin ilmastonmuutos viime vuosina, Lamminparras sanoo.

- Mittakaava on kuitenkin suomalaisilla edelleen vähän hukassa. Ympäristöystävälliset pakkaukset olivat kyselyn mukaan kuluttajille tärkeämpiä ominaisuuksia kuin muun muassa luonnon monimuotoisuus tai pieni hiilijalanjälki, vaikka todellisuudessa pakkausten osuus elintarvikkeen ympäristövaikutuksesta on vähäinen. Samaan tapaan yksittäisiä luomuunkin vahvasti liittyviä kestävyysetuja, kuten luonnon monimuotoisuuden ylläpitämistä tai eläinten hyvinvointia pidettiin tärkeämpinä kuin nämä yhdistävää luomutuotantoa, joka kertonee siitä, että vastuullisuuden määrittely on suomalaisille vaikeaa.

Luomun tärkeimpiä ympäristövaikutuksia suomalaiset tuntevat melko kiitettävästi: 75 % suomalaisista on vähintään melko samaa mieltä väitteen kanssa "luomu tukee luonnon monimuotoisuutta" ja 66 % suomalaista on vastaavasti vähintään melko samaa mieltä väitteen kanssa "luomutuotanto huomioi eläinten hyvinvoinnin tavanomaista tuotantoa paremmin".

- Elintarvikkeiden vastuullisuus on noussut keskeiseksi osaksi elintarvikkeiden markkinointia. Se on sinänsä hienoa, mutta viestitulva joka suunnasta saattaa hämmentää kuluttajia. On tärkeää, että lisäämme edelleen suomalaisten tietoisuuta siitä, mitä luomu tarkoittaa ja minkälaisia vastauksia se tarjoaa isoihin ympäristöhaasteisiin, tuumii Lamminparras.