Alamy / AOP
09:27 - 25.10.2021 / viihde / Findance
Suomalainen terveys- ja hyvinvointitoimiala houkuttelee ulkomaisia investointeja

Suomi erottuu muista Pohjoismaista ulkomaisten investointien määrässä terveys- ja hyvinvointeknologian saralla.

Eniten kaikki Pohjoismaat houkuttelevat tieto- ja viestintätekniikan investointeja. Esimerkiksi hakukonejätti Google on investoinut Haminan datakeskuksiin vuosien varrella jo yhteensä 1,2 miljardin euron verran ja Intelin toimipisteet Tampereella ja Helsingissä ovat tehneet innovaatio- ja kehitystyötä jo 10 vuotta. Siemens ja NDC Networks ovat puolestaan laajentaneet yhteistyötä teollisuuden 5G-ratkaisuihin.

Suomi on kuitenkin pohjoismaista ainoa, jolla kolmen suosituimman ulkomailta tulevan investointien toimialan joukossa on terveys- ja hyvinvointiala. Suomen vahvuudet ovat löytäneet yritykset, kuten lääkeyhtiö Bayer Oy, diagnostiikkalaitteita ja reagensseja valmistava PerkinElmer Wallac Oy, sairaalalaitteita valmistava GE Healthcare Finland Oy ja diagnostiikkatestejä valmistava Radiometer Turku Oy.

– Suomalainen terveys- ja hyvinvointitoimiala on tähän mennessä houkutellut ulkomaisia investointeja esimerkiksi Ruotsista, Isosta-Britanniasta, Norjasta, Saksasta, Sveitsistä, Japanista ja Yhdysvalloista. Suomen vahvuuksia ovat mm. korkeasti koulutetut terveysalan ammattilaiset, huippututkimus, biopankit, kattavat sähköiset terveysrekisterit ja nykyaikainen lainsäädäntö sekä korkea digitaalinen osaamistaso. Terveysalan ekosysteemeillä on myös tärkeä rooli, yliopistojen, sairaaloiden, yritysten ja viranomaisten välillä tehdään merkittävää yhteistyötä, Invest in Finlandin terveys-ja hyvinvointialan asiantuntija Tarja Enala kertoo.

Tanskaan, Ruotsiin ja Norjaan tulee tieto- ja viestintätekniikan lisäksi investointeja eniten liike-elämän palveluiden, kuljetuksen ja logistiikan sekä elintarviketeollisuuden toimialoilta.

– Kuljetus- ja logistiikkainvestointeja tulee Suomeen tällä hetkellä jonkin verran ulkomailta, muun muassa kasvaneen verkkokaupan myötä. Esimerkiksi ruotsalainen startup-yritys Budbee on laajentunut Suomessa nopeasti viimeisen vuoden aikana. Elintarviketeollisuuden investointeja taas on sijoittunut Suomeen viime vuosina maltillisesti, Invest in Finlandin asiantuntija Annabella Polo sanoo.

Ulkomaisten yritysten suoria investointeja Suomeen edistävän Invest in Finlandin päätoimialoja ovat tieto- ja viestintäteknologia, bio- ja kiertotalous, terveys- ja hyvinvointi, matkailutoimiala sekä puhdas teknologia.

– Ulkomaiset yritykset investoivat Suomeen vuonna 2020 lähes 74 miljardia euroa, mutta Suomi tarvitsee vielä enemmän ulkomaisia investointeja talouden kasvun ja kehityksen tueksi. Ulkomaiset investoinnit tuovat Suomeen kasvua ja työpaikkoja ja siten vahvistavat Suomen kansantaloutta, tuumii Annabella Polo.


Ulkomaiset investoinnit toimialoittain 2018

Suomi:

- tieto- ja viestintätekniikka
- terveys- ja hyvinvointiala
- liike-elämän palvelut

Tanska:

- tieto- ja viestintätekniikka
- liike-elämän palvelut
- kuljetus ja logistiikka

Norja:

- tieto- ja viestintätekniikka
- kuljetus ja logistiikka
- elintarviketeollisuus

Ruotsi:

- tieto- ja viestintätekniikka
- liike-elämän palvelut
- elintarviketeollisuus

(Lähde: Ey Nordic Attractiveness Survey 2019)