Pixabay
15:10 - 16.10.2021 / viihde / Findance
Sateet nostavat vedenpintoja Pirkanmaalla: "Kohta on aika nostaa veneet veden äärestä"

Syyssateet nostavat vedenkorkeuksia lähiviikkoina Pirkanmaalla. Veneet kannattaa siirtää turvaan. Loivilla rannoilla rantaviiva voi nousta jopa metrejä.

Järvien vedenpinnat ovat olleet maakunnan itäosissa ajankohtaan nähden keskimääräisiä tai 5-10 senttimetriä keskimääräistä korkeammat. Maakunnan pohjoisosissa järvien vedenpinnat ovat 20-25 senttimetriä keskimääräistä alempana.

- Itäisellä Pirkanmaalla sateisen alkukesän vaikutukset näkyvät vielä lokakuussa, vaikka alueen järvissä vedenkorkeudet ovatkin laskeneet kesän aikana. Längelmäveden reitin järvissä vesitilanne on ollut virkistyskäyttäjien näkökulmasta edellisiä vuosia parempi, toteaa johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Vedenkorkeudet nousevat yleensä syksyllä sateiden myötä. Lähipäiville ennustetut sateet nostavat vedenkorkeuksia etenkin pienissä järvissä ja pidemmällä aikavälillä myös isoissa järvissä.

- Kohta alkaa olla aika nostaa veneet ja muu rantairtaimisto pois veden äärestä. Etenkin loivarantaisilla alueilla rantaviiva voi siirtyä kymmeniä, jopa satoja senttimetrejä, jatkaa Isid.


Taulukossa on esitetty Pirkanmaan säännösteltyjen (s) ja luonnontilaisten (lt) järvien havaittuja vedenkorkeuksia 11.10.2021. Säännösteltyjen järvien yhteydessä esitetään säännöstelyä hoitava toimija. Vedenkorkeuden yhteydessä on esitetty suluissa vedenkorkeuden erotus (m) vuosien 1970–2020 keskimääräiseen arvoon kyseisenä päivänä. Arvot on esitetty N2000-korkeusjärjestelmässä.

Järvi, paikka Vedenkorkeus metriä merenpinnasta (N2000) 11.10.2021

Näsijärvi, Tampere (s, Tampereen sähkölaitos Oy) 95,59 (-0,07)
Pyhäjärvi, Näppilä (s, UPM Energy Oy) 77,44 (+0,01)
Vanajavesi, Toijala (s, Pirkanmaan ELY-keskus) 79,64 (-0,02)
Kyrösjärvi (s, Kyröskosken Voima Oy) 83,33 (-0,14)
Kukkia, Pälkäne (lt) 86,74 (-0,01)
Längelmävesi, Kaivanto (lt) 84,35 (+0,06)
Keurusselkä (lt), Mänttä 105,53 (-0,17)
Kitusjärvi, Virrat (lt) 116,33 (-0,16)
Tarjannevesi, Visuvesi (lt) 95,95 (-0,28)
Toisvesi (lt) 98,29 (+0,03)


Säännöstelysuosituksia seurataan vuosittain

Pirkanmaan keskeisten säännösteltyjen järvien säännöstelysuosituksia seurataan vuosittaisella säännöstelykatsauksella. Katsauksessa käydään läpi kukin suositus ja arvioidaan sen toteutumista.

Vuoden 2021 katsauksen mukaan säännöstelyssä on otettu huomioon vallitseva vesitilanne ja erilaisia vesien käytön ja tilan näkökulmia. Merkittävimmät poikkeamat liittyvä Rautaveden säännöstelyyn keväällä 2021, jonka vaihtelu oli suurimmillaan 28 senttimetriä, kun suositusten mukaan tulisi välttää yli 15 senttimetrin vaihtelua.