Alamy / AOP
04:10 - 17.10.2021 / viihde / Findance
Tutkimus: Aloittelevat yritykset tavoittelevat nopeita voittoja kovalla riskillä ja vakuutusten kustannuksella

Lähes puolet alle kolme vuotta toimineiden yritysten vastuuhenkilöistä pitää itseään kovina riskinottajina, käy ilmi Suomen Yrittäjäturvan teettämästä kyselytutkimuksesta. Kyselytutkimus kohdennettiin pelkästään yrittäjille ja siihen vastasi 400 henkilöä. Riskinotto vakuutusten kustannuksella huolettaa Suomen Yrittäjäturvan toimitusjohtajaa Teemu Lillrankia.

Aloittelevat yrittäjät, joiden yritys on ollut toiminnassa enintään kolme vuotta, ovat verrattain kovia riskinottajia. Heistä 46 prosenttia lukee itsensä riskinottajiksi, joskin äärimmäisiä riskinottajia joukosta on vain 8 prosenttia vastaajista. Eniten (16–17 %) äärimmäisiä riskinottajia löytyy varakkaiden yrittäjien (sijoitusvarallisuus yli 50 000 euroa) keskuudesta sekä liikevaihdoltaan suurten (liikevaihto 100 000 – 300 000 euroa) yritysten vastuuhenkilöistä.

”Sen sijaan riskejä pyrkii kokonaan välttelemään joka kymmenes yli 20 vuotta toimineista yrityksistä. Samaten alle 25 000 euron sijoitusvarallisuuden omaavat yrittäjät ovat liikkeissään varovaisempia. Riskinottoon näyttääkin vaikuttavan ennen kaikkea yrityksen ikä: nuori yritys halutaan sinkauttaa liitoon nopeasti ja tässä voidaan jo mennä uhkarohkeuden puolelle”, Suomen Yrittäjäturvan toimitusjohtaja Teemu Lillrank kertoo.


Neljä kymmenestä aloittelevasta yrityksestä ottaa tarpeettoman riskin

Huolestuttavaa Lillrankin mukaan on se, että suuri riskitaso vaikuttaa linkittyvän nimenomaan oikaisemiseen vakuutusten ottamisessa. Peräti 41 prosenttia yrittäjistä, joiden yritys on toiminut korkeintaan kolme vuotta, ei ota mitään vapaaehtoisia henkilövakuutuksia. Sama trendi on valloillaan muissa kuin toiminimellä tai osakeyhtiömuodossa toimivissa yrityksissä, eli avointen ja kommandiittiyhtiöiden sekä kevytyrittäjien keskuudessa. Heistä 43 prosenttia ei ota mitään vapaaehtoisia henkilövakuutuksia.

”Luku on huolestuttavan korkea. Yritystoimintansa alkuvaiheessa yrittäjät pyrkivät säästämään kuluissa ja tämä on varmasti yksi suurimmista syistä, miksi henkilövakuuttamisessakin oikaistaan. Jos tätä kuitenkin vertaisi ensiasunnon tai omakotitalon ostajiin, he tuskin säästäisivät rakennuksen palovakuutuksessa”, Lillrank sanoo.

”Vapaaehtoiset vakuutukset ovat monelle aloittavalle yrittäjälle väärä paikka säästää. Alkuvaiheessa yritystoiminta on monesti pientä, eikä kassavirta ole tasaista. Tämän vuoksi työkyvyttömyys tai vakava sairastuminen voi lamaannuttaa koko yritystoiminnan ja se on riski, johon monella yrittäjällä ei aidosti ole varaa. Suuremman sijoitusvarallisuuden ja liikevaihdon yrittäjät, joiden joukossa on suhteellisesti eniten äärimmäisiä riskinottajia, todennäköisemmin valavat perustukset kuntoon vakuutuksilla, eli riskinotto on kestävämpää.”


Yleisin panostus alle 500 euroa

Lillrank muistuttaa, että vapaaehtoiset henkilövakuutukset ovat tärkeitä eritoten juuri uusille yrittäjille, yksityisyrittäjille ja kevytyrittäjille.

”Uusille yrittäjille tulisi rakentaa aluksi tarpeeksi kustannustehokas ja hyvä sosiaaliturva. Vapaaehtoinen vakuuttaminen on yksi osa tätä ja lakisääteinen YEL-vakuutus toinen osa. Tämä korostuu etenkin yksityisyrittäjien kohdalla, sillä yritystoiminta monesti pysähtyy täysin, jos yrittäjä itse sairastuu.”

Ne yrittäjät, jotka ovat ottaneet henkivakuutuksen, investoivat vapaaehtoisiin henkilövakuutuksiin yleisimmin 0–500 euroa (49 %). Toiseksi yleisin (33 %) summa on 500–1000 euroa.

”Hinnoittelu menee aina iän ja tarpeen mukaan. Mitä nuorempi henkilö on kyseessä, sitä suuremmat ovat riskit ja tarpeet. Kuitenkin hinta on alhaisempi nuorelle yrittäjälle kuin vanhemmalle, joten tämä tasoittuu. Joskus 500 euroa on riittävä investointi, joskus 3000 euroa on liian vähän – tärkeintä on, että kaikki vapaaehtoiset henkilövakuutukset räätälöidään yrittäjän tarpeiden mukaan”, Lillrank kertoo.

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa sekä kumppanin paneelissa 17.-28.4.2021. Kohderyhmänä olivat yrittäjät ja otos kohdennettiin M3 Panelin taustatietojen mukaisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 400.