Riikka Pakarinen
09:10 - 10.10.2021 / viihde / Findance
Supercellin ja sadan muun suomalaisen kasvuyrityksen muodostama Suomen startup-yhteisö ry julkisti toimitusjohtajansa - Riikka Pakarinen

Supercellin, Metacoren, RELEXin, Yousicianin, Supermetricsin, Woltin, Aivenen, Smartlyn, Blokin, Unityn, Sulapacin, YES.VC:n, Inventuren, Maki Venturesin, Lifeline Venturesin ja sadan muun suomalaisen kasvuyrityksen ja sijoittajan muodostama uusi startup-yhteisö julkisti tänään tavoitteensa Suomen tulevaisuuteen. Yhteisö haluaa rakentaa Suomesta maailman parhaan startup- ja kasvuyritystoiminnan ekosysteemin, joka on kansainvälisesti tunnettu innovaatioistaan. Yhdistyksen uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu politiikan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen ammattilainen Riikka Pakarinen.

“Olemme kiitollisia ja ylpeitä suomalaisesta yhteiskunnasta ja hyvinvointivaltiosta. Suomalainen yhteiskunta on luonut pohjan sille, että olemme pystyneet rakentamaan kotimaisia menestyviä kasvuyrityksiä”, avaa Ilkka Paananen, Supercellin perustaja ja yhdistyksen hallituksen jäsen. Suomen startup-yhteisö sai alkunsa tästä kiitollisuudesta. Mutta, mikään hyvä ei ole automaattisesti ikuista. Emme voi jäädä paikoillemme, vaan meidän pitää pystyä jatkuvasti parantamaan, jotta pärjäämme globaalissa kilpailussa. Tavoitteena pitäisi olla, että Suomi on maailman paras maa yrittää ja elää.”

Suomen startup-yhteisön tavoitteena on rakentaa Suomesta maailman paras startup- ja kasvuyritystoiminnan ekosysteemi, joka on kansainvälisesti tunnettu innovaatioistaan. Yhteisö näkee, että suomalainen talous voi kasvaa kestävästi startupien kiihdyttämänä.

“Startup-yrityksistä tulee merkittävä uusi talouden ja yhteiskunnan tukijalka Suomeen. Tavoitteenamme on kasvattaa yritystemme vientiä 10 vuodessa 2 miljardista eurosta 10 miljardiin. Tämä vastaa kutakuinkin metsäteollisuuden vientiä. Tavoite on erittäin realistinen ja vaatii nykyisiltä yrityksiltä vajaan 20% vuosikasvua, joka on kasvuyrityksille hyvinkin todennäköistä. Tällä menestyksellä rahoitamme hyvinvointivaltiomme jatkossakin, mikä takaa jokaiselle suomalaiselle lapselle yhtäläiset mahdollisuudet ponnistaa elämässään eteenpäin ja pärjätä. Haluamme myös osaltamme vähentää alati kasvavaa yhteiskunnallista vastakkainasettelua. Haluamme toimia täysin uudella tavalla ja luoda uusia tapoja edistää asioita yhteiskunnassa”, kertoo Timo Ahopelto, Suomen startup-yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja sekä Lifeline Venturesin toinen perustaja ja partneri.


Yhdistyksen uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu entinen europarlamentaarikko ja nykyinen Keskustan varapuheenjohtaja Riikka Pakarinen (KTM, YTM). Aiemmin Pakarinen on toiminut mm. pääministerin sekä useiden muiden ministereiden neuvonantajana. Pakarinen siirtyi toimitusjohtajan tehtäviin valtiovarainministeriöstä. Pakarinen toimii myös urheilun parissa ja on tällä hetkellä Suomen Urheiluliiton varapuheenjohtaja.

“Säilyttääksemme hyvinvointiyhteiskuntamme tarvitsemme pysyvää ja vakaata kasvua. Haluamme, että Suomi on maailman paras paikka parhaille osaajille ja Piilaaksoa parempi paikka perustaa ja kasvattaa startup-yritys. Tämä edellyttää sitä, että osaavan työvoiman maahanmuutossa olemme maailman paras maa. Suomeen voidaan luoda maailman paras koulujärjestelmän suomeksi ja englanniksi vastaamaan teknologisen kehityksen tarpeita. Tutkimuksen osalla meidän on kyettävä kehittämään maailmanluokan huippututkimusta, jolla houkuttelemme parhaat osaajat ja luomme uusia innovaatioita. Uskon, että pystymme tähän ja tässä työssä startup-yhteisö tulee olemaan täysillä mukana”, kertoo Pakarinen.


Yhdistyksen konkreettiset tavoitteet

1. Osaavan työvoiman maahanmuutossa Suomi on maailman paras maailmassa

Haluamme palvelulupauksen: suomalaisen yrityksen palkkaama henkilö saa työluvan 2 viikossa itselleen ja puolisolleen.

Konkreettinen toteutus:
- Viranomaisten yhteistyö ja prosessien digitalisointi mahdollistaa mm. tunnistautumis- ja asettautumisprosessien käynnistämisen ilman fyysistä palvelukäyntiä jo oleskelulupaa hakiessa.
- Osaajien suhteen otetaan käyttöön laajasti D-viisumi sekä nopean palvelun linja.
- Lupaprosessit siirretään omaan yksikköön.

2. Suomen paras koulujärjestelmä avautuu myös englannin kielellä

Suomessa kolmannen teollisen vallankumouksen tarvetta vastaava koulutuksen määrä ja laajuus parhaaksi maailmassa. Suomeen muuttava tai suomalainen perhe saa joustavasti lapsensa englanninkieliseen opetukseen tai varhaiskasvatukseen.

Konkreettinen toteutus:
- Koodaus ja yrittäjyys oppiaineeksi ala-asteelta alkaen.
- Korkeakoulujen aloituspaikkojen lisääminen tietotekniikan alalla.
- Kipupisteisiin suunnattu koulutus, kuten ohjelmistotuotepäälliköt.
- ICT-alueen aloituspaikkojen lisääminen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.
- Aloitamme yhteistyön suurempien kaupunkien kanssa ja luomme katkeamattoman englanninkielisen opinpolun ala-asteelta lukiokoulutukseen.
- Englanninkielisiä koulupaikkoja tulee lisätä voimakkaasti ja tarjota mahdollisuus englanninkieliseen opetukseen yhä useammassa oppilaitoksessa, jotta myös kodin ja koulun läheisyys voidaan turvata.

3. Kotimaista huippututkimusta

Kotimaiseen tutkimukseen panostaminen on koko yhteiskunnan etu. Suomen tulee investoida sekä perustutkimukseen, että rohkeisiin huippututkijoihin.

Konkreettinen toteutus:
- Huippututkijoiden piiriin rakennetut omien alojensa vaikeimpia ongelmia ratkaisevat tiimit.
- Opiskelijoiden päämäärätietoinen houkuttelu.
- Maailmanluokan huippututkimuksen avulla saamme parhaat yhteistyökumppanit maailmalta
- On yhteiskunnan etu, että meillä on maantieteellisesti kattavaa yliopisto-opetusta. Huippututkimuksen pitää kuitenkin keskittyä, jotta pienenä kansakuntana saamme parhaan mahdollisen tuloksen.
- Suomalaisten yliopistojen tulee vahvistaa yhteistyötä maailman huippuyksiköiden kanssa. Entistä useammalle opintoja myös Stanfordin ja Shanghain kaltaisista yliopistoista.

4. Kestävän kehityksen edelläkävijä

Ilmastonmuutosta ja muovijäteongelmaa ratkaisevat startupit ovat tärkeässä osassa Suomen asemointia kestävän kehityksen edelläkävijäksi.

Konkreettinen toteutus:
- Yritysten t&k:n suora tukeminen ja tuotteiden markkinoille pääsyn helpottaminen lainsäädännön.
- Investoidaan vihreään kasvuun ja kestävän hyvinvoinnin rakentamiseen.

5. Startupit maailman paras paikka tehdä työtä

Yhteisömme toimii aktiivisesti hyvän, tasa-arvoisen ja inklusiivisen työelämän puolesta. Yhteisöllämme on nollatoleranssi epäeettisiin toimintatapoihin, syrjintään ja seksismiin.

Konkreettinen toteutus:
- Yrityksemme sitoutuvat yhdessä sovittuihin toimintatapoihin yhdistyksen Code of Conductin kautta.
- Yhteisömme sisällä yrittäjät tukevat toinen toisiaan kehityksen eri vaiheissa ja hyvää johtajuutta noudattaen.