Alamy / AOP
02:10 - 10.10.2021 / viihde / Findance
Ei enää tabu! 45 prosenttia suomalaisista kokee suhtautuvansa seksiin ja seksuaalisuuteen avoimemmin kuin aikaisemmin

Kaalimato.comin toteuttamassa kyselytutkimuksessa selviää, että liki puolet suomalaisista on avartanut omaa ajatusmaailmaansa seksistä ja seksuaalisuudesta. Ymmärtäväisyys ja hyväksyminen ei ole lisääntynyt ainoastaan avoimemmassa ajassa eläneellä nuoremmalla sukupolvella, vaan kaikilla ikäryhmillä. Seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen jakaa kolme vinkkiä, joilla kuka tahansa voi lisätä avointa suhtautumista seksiä ja seksuaalisuutta kohtaan.

Suomalaisten asenteet seksiä ja seksuaalisuutta kohtaan ovat muuttumassa merkittävästi avoimempaan suuntaan: keväällä 2021 toteutetussa tutkimuksessa liki puolet (45 %) vastaajista kertoi oman suhtautumisensa muuttuneen entistä avoimemmaksi. Miehistä näin vastasi 46 prosenttia, naisista 43 prosenttia ja muu-vastaajaryhmästä 26 prosenttia*. Avoimuus on kasvanut erityisesti erikseen kumppaninsa kanssa asuvilla, seurustelevilla vastaajilla (65 %).

– Elämme todellista avoimuuden aikakautta, jossa seksi ei suurilta osin ole enää tabu, sillä tietoa ja samastumispintaa tarjoavia tarinoita on saatavilla runsaasti ja yleinen asenneilmapiiri on aiempaa hyväksyvämpi. Myös tämä poikkeuksellinen aika on osalla ihmisistä voinut vauhdittaa oman seksuaalisuuden tutkailua ja sisäistettyjen asenteiden käsittelyä, Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen kertoo.

Seksuaalisen avoimuuden on nähty lisääntyvän merkittävästi sukupolvi sukupolvelta. Myös Kaalimato.comin tutkimuksesta selviää, että suurinta muutos on 25–34-vuotiailla. Nuorten aikuisten ohella kolmannes (33 %) 65–70-vuotiaistakin kokee suhtautuvansa nykyään seksiin avoimemmin mielin.

– Omia asenteitaan on mahdollista haastaa missä tahansa vaiheessa elämää. Vanhemmalla iällä asenteet ja mielipiteet ovat voineet juurtua ajatuksiin tiukemmin, jolloin muutosprosessi käynnistyy usein jonkin yksityiselämää ravistelevan tapahtuman seurauksena. Omien ennakkoluulojen kohtaaminen ja kyseenalaistaminen vaatii toki myös tietynlaisen, hedelmällisen maaperän omassa itsessä, Lavikainen sanoo.


Avoimuuden lisääminen on pitkäkestoinen prosessi

Seksivälineitä omistavista suomalaisista yli puolet (62 %) kokee, että oma suhtautuminen seksivälineitä kohtaan on muuttunut edelleen avoimempaan suuntaan. Erityisesti näin on 18–34-vuotiailla sekä 65–70-vuotiailla.

Kaikki seksivälineisiinkään liittyvät ennakkoluulot eivät poistu hetkessä. Aiemmin kerroimme, kuinka miesten seksivälineisiin suhtaudutaan yhä jonkin verran kriittisemmin kuin naisten seksivälineisiin, muun muassa siksi, että niistä ei puhuta tai tiedetä tarpeeksi. Joka kolmas suomalainen (33 %) kokee kuitenkin suhtautuvansa miesten seksivälineisiin nykyään avoimemmin mielin kuin aiemmin. Eniten muutosta on tapahtunut 25–34-vuotiaiden ajattelussa (43 %), mutta myös yli neljänneksellä 65–70-vuotiaista.

– Avoin suhtautuminen seksiä ja seksuaalisuutta kohtaan on pitkä prosessi. Se voi jopa aika ajoin pysähtyä hetkeksi. Omaan suhtautumiseen uusia asioita kohtaan vaikuttaa sekä oma elämänhistoria ja suhde itseen että ympäristö ja suhteet muihin ihmisiin, Lavikainen kertoo.

– Vaikka elämme jo suhteellisen ymmärtäväisessä maailmassa, riittää seksiin liittyvien tabujen murtamisessa edelleen paljon työtä. Jonkin verran ennakkoluuloja ja kielteisyyttä liitetään edelleen miesten seksivälineiden lisäksi esimerkiksi anaaliseksiin, sadomasokistiseen seksiin, naisten aktiiviseen seksielämään ja avoimiin suhdemuotoihin, hän jatkaa.


Seksuaaliterapeutin 3 vinkkiä – näin voit avartaa mieltäsi seksistä ja seksuaalisuudesta sekä löytää uusia nautinnollisia asioita elämääsi

1. Muista, että tieto on kultaa. Hae aktiivisesti tietoa itsellesi vieraista asioista. Mielen seksuaalisuus on asia, josta voi hankkia tietoa yhtä lailla kuin vaikkapa taiteesta. Saatat samalla oppia jotakin itsestäsi.

2. Tiedosta, että asenteesi ovat peili itsestäsi. Jos huomaat toistuvasti arvostelevasi jotakin ilmiötä tai toisen tekemisiä, pysähdy sinussa heränneiden tunteiden äärelle ja pohdi, mistä tunnekokemus todellisuudessa kumpuaa. Ajatuksesi ovat suora peili sinusta itsestäsi. Pienikin muutos omassa ajattelutavassa tai toiminnassa tuo raikkautta ja mahdollistaa henkisen kasvun.

3. Ravistele elämääsi säännöllisesti. Kohtaamme päivittäisessä elämässämme jatkuvasti uusia asioita seksuaalisuuteen liittyen. Kiinnitä ympäristöösi huomiota ja poistu rohkeasti omalta mukavuusalueeltasi aika ajoin kokeilemaan jotakin uutta ja kiehtovaa.

Tutkimustiedot perustuvat Kaalimato.comin tilaamaan ja Pohjoisranta BCW:n suunnittelemaan ja analysoimaan suomalaisten seksielämää ja seksuaalisuutta käsittelevään kyselytutkimukseen. Tutkimusaineisto koottiin verkkotutkimusyhtiö Bilendin M3 Paneelissa huhtikuussa 2021. Tutkimukseen vastasi 1 000 iältään 18–70-vuotiasta suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja alueellisesti kansallisesti edustava. *Muu-vastaajaryhmän vastauksia tulkittaessa on huomioitava vastaajaryhmän pieni N. Tutustu aiempiin tutkimustuloksiin tarkemmin täällä.