Pixabay
14:10 - 02.10.2021 / viihde / Findance
Yrittäjät: Yksinyrittäjien rekrytuki kannustaa työllistämään - "Yksinyrittäjyys on aikamme merkittävimpiä työelämän trendejä"

- Yksinyrittäjyys on aikamme merkittävimpiä työelämän trendejä. Nyt esitetty kokeilu yksinyrittäjän rekrytuesta on tervetullut. Moni yrittäjä on tätä toivonut sekä Suomen Yrittäjät on sitä esittänyt. Esitys antaa eväitä alkaa pysyvästi työnantajaksi, sanoo toimialapäällikkö Mika Hämeenniemi Suomen Yrittäjistä.

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen yksinyrittäjien rekrytuesta torstaina.

Valtaosa lähes 190 000 yksinyrittäjästä hakee liiketoiminnan kasvua. Merkittävä syy siihen, että kasvua haetaan mieluummin esimerkiksi verkottumalla muiden yrittäjien kanssa, on työllistämisen kalleus ja riski.

- Esitys on selkeä ja se on valmisteltu niin, että yrittäjä saa tuen sujuvasti. On hyvä, että tuki ei ole sidoksissa yhden työntekijän palkkaan. Tukea voi maksaa useamman työntekijän palkasta enimmäisajan ja maksimituen puitteissa, Hämeenniemi sanoo.


- Rekrytointituen saamisen ehdoksi ei ole asetettu palkattavan työntekijän työsuhteen kestoa tai työaikaa koskevia edellytyksiä, mikä on tärkeää, sanoo työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellsten Suomen Yrittäjistä.

- Kaikki nämä seikat kannustavat varmasti kokeilun piiriin pääseviä yksinyrittäjiä rohkeasti testaamaan työnantajan tehtävää, Hellsten jatkaa.

Kokeiluun satunnaisotannalla valittaville yrityksille maksetaan rekrytointitukea 10 000 euroa toteutuneiden palkkakustannusten perusteella. Tukea maksetaan enintään 50 prosenttia palkoista ja enintään 12 kuukauden ajalta.


Aikataulu voi koitui ongelmaksi

Yrittäjät esittää, että eduskunta muuttaa esitystä vielä siten, että kokeiluun valittavien yritysten rekrytointiaikaa pidennetään vuoden loppuun.

- Kokeilun ongelma on rekrytoinnin kireä aikataulu. Kokeiluun valitut yksinyrittäjät saavat tiedon mahdollisuudestaan maaliskuussa 2022. Heillä on vain muutamien kuukausien ajanjakso tehdä rekrytointi, joka vie usein aikaa, Hämeenniemi arvioi.