Alamy / AOP
04:10 - 01.10.2021 / viihde / Findance
Intohimon puute on suomalaisten yleisin seksin laatua heikentävä tekijä - "Seksihalut voivat vaihdella kausittain"

Kaalimato.comin teettämän kansallisesti edustavan kyselytutkimuksen mukaan 23 prosenttia suomalaisista on jollain tapaa tyytymättömiä seksielämäänsä.

Miesten ja naisten välillä on havaittavissa eroja siinä, millaisten tekijöiden koetaan erityisesti heikentävän oman seksielämän laatua. Miesten merkittävimmäksi seksin laatua heikentäväksi tekijäksi nousee kumppanin haluttomuus (28 %). Naisten seksielämän laatua haastaa eniten oman intohimon puute (30 %).

– Seksihalut voivat vaihdella kausittain, joten lyhytaikaisesta omasta tai kumppanin haluttomuudesta ei ole vielä syytä huolestua. Hyvä perusohje on, että yli puoli vuotta haluttomuuden jatkuttua sen syitä on suositeltavaa lähteä selvittämään, jos haluttomampi osapuoli kokee asian vaivaavan itseään, Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen neuvoo.


Seksuaalinen halu voi olla spontaania tai responsiivista

Seksuaalinen halu vaatii syntyäkseen aina otolliset olosuhteet – vähäinen uni tai stressaava elämäntilanne vaikuttaa luonnollisesti negatiivisesti. Lavikainen kannustaa pariskuntia käymään tarkempaa keskustelua omista haluistaan eli siitä, millaiset asiat vaikuttavat itsellä seksuaaliseen halukkuuteen ja mitä himon syttymiseen tarvitaan.

– Seksuaalinen halu voidaan jakaa sisältä kumpuavaan ”spontaaniin” ja ulkopuolelta syntyvään ”responsiiviseen” haluun. Joku saattaa kokea kuuluvansa enemmän toiseen ääripäistä tai näiden välinen suhde voi vaihdella elämäntilanteiden mukana. Kumpikin tapa kokea seksuaalista halua on silti aivan yhtä oikein, Lavikainen kertoo.

Spontaania halua kokevien tekee helpommin mieli seksiä ajasta, paikasta ja tilanteesta riippumatta. Henkilö saattaa jopa kokea tarvetta päästä purkamaan tätä seksuaalista energiaa säännöllisesti. Responsiivista halua kokevat tarvitsevat sen sijaan enemmän ulkoisia virikkeitä himon herättämiseen, kuten kumppanin kosketusta, eroottista kirjallisuutta tai pornoa. Naisille responsiivisen halun kokeminen on jonkin verran miehiä yleisempää.

– Mikäli mahdollista responsiivisuutta ei tunnista itsessään, saattaa turhaan luulla, ettei ole seksuaalista halua kokeva ihminen. Kyse voi kuitenkin olla vain piilossa olevista haluista. Kumppanin kanssa olisi tärkeää, että läsnä on molempia osapuolia kiihottavia asioita ja mahdollisimman vähän halua jarruttavia tekijöitä, Lavikainen sanoo.


Miehillä seksin laatua heikentää liian suuret odotukset – naisilla seksikivut ja puutteellinen tyydytys

Suomalaisnaisten vastauksissa toiseksi yleisin seksin laatua heikentävä tekijä on puutteellinen esileikki – sen kokee haasteena joka viides nainen (20 %), ja miehistä kuusi prosenttia. Naisten vastauksissa korostuvat myös seksikivut (naiset 13 %, miehet 4 %) sekä puutteellinen tyydytys (naiset 13 %, miehet 6 %). Miesten seksielämän laatua heikentää useammin heikko fyysinen kunto (miehet 16 %, naiset 10 %) ja liian suuret odotukset (miehet 13 %, naiset 7 %).

Seksiin laatua heikentäviä tekijöitä esiintyy eniten 18–34-vuotiaiden keskuudessa. Kyseisessä ikähaarukassa seksin laatua haittaavat erityisesti heikko itsetunto, puutteellinen esileikki, psyykkiset ongelmat ja seksikivut. Vanhempaa ikää edustavien joukossa seksin laatua heikentää merkittävästi vain oma tai kumppanin haluttomuus sekä mahdollinen vakituisen kumppanin puuttuminen.

– Monet seksielämän laatua heikentävät tekijät on mahdollista korjata lisäämällä avointa kommunikointia kumppanin kanssa. Mikäli haasteena on kuitenkin lääkitystä vaativat psyykkiset ongelmat, on hyvä tiedostaa, että kaikki mielialalääkkeet eivät vaikuta seksuaaliseen halukkuuteen samalla tavalla. Mikäli oma lääkitys syö seksihaluja ja asia vaivaa itseä, voi asian ottaa puheeksi lääkärin kanssa, Lavikainen sanoo.