Alamy / AOP
06:10 - 30.09.2021 / viihde / Findance
Lähes kolmasosa harkinnut yritystoiminnan lopettamista korona-aikana

Peräti 29 prosenttia suomalaisista yrittäjistä on harkinnut yritystoiminnan lopettamista pandemian aikana, käy ilmi Suomen Yrittäjäturvan teettämästä tutkimuksesta. Kyselytutkimus kohdennettiin pelkästään yrittäjille ja siihen vastasi 400 henkilöä. Koronapandemian pitkittymisen lisäksi yrittäjät pitävät suurimpina uhkina yritystoiminnalle pitkäaikaista työkyvyn menetystä, liiallista byrokratiaa sekä päälle iskevää lamaa.

Tutkimukseen vastanneista 6 prosenttia on vakavissaan harkinnut pillien laittamista pussiin korona-aikana, minkä lisäksi 23 prosenttia myöntää ajatuksen vähintäänkin käyneen mielessä. Yrityksen siirtämistä pois Suomesta on viimeisen reilun vuoden aikana puolestaan harkinnut vakavasti niin ikään 6 prosenttia ja jossain määrin 10 prosenttia vastaajista.

Tästä huolimatta vain 5 prosenttia vastaajista kertoo ottaneensa aiempaa enemmän tai kattavampia vakuutuksia yritykselleen pandemian aikana. 9 prosenttia on sitä vastoin vähentänyt ottamiensa vakuutusten määrää tai arvoa, ja loput eivät ole tehneet muutoksia vakuutusrintamalla.

”Vakuutusturvaansa vahvistaneiden yrittäjien osuus on huolestuttavan alhainen. Tutkimustulos kertoo siitä, että säästöä haetaan väärästä paikasta – vakuuttamatta jättämiseen sisältyy huomattavasti liikaa riskejä mahdollisen säästön suuruuteen nähden. Pandemia on näyttänyt meille, että olemme haavoittuvaisia emmekä kuolemattomia. Kannustavaa on kuitenkin se, että kokemuksemme mukaan yrittäjät kyllä haluavat vakuuttaa itsensä, kunhan heille ensin kerrotaan minkälainen nykytilanne on, mitä sille voi tehdä ja miten”, Suomen Yrittäjäturvan toimitusjohtaja Teemu Lillrank kertoo.


Yrittäjät: Suurin uhka yritykselle on työkyvyn menetys

Koronapandemialla on ollut viime vuoden keväästä asti kauaskantoisia vaikutuksia Suomen yrityselämään mutta yllättäen yrittäjät kokevat sen (39 %) vasta toiseksi suurimmaksi uhaksi liiketoiminnalle. Yrittäjiä huolettaa ylivoimaisesti eniten työkyvyn menetys, esimerkiksi pitkäaikainen sairastuminen (58 %). Näiden jälkeen suurimpina uhkina pidetään liiallista byrokratiaa Suomessa sekä mahdollisesti päälle iskevää lamaa (kumpikin 35 %).

”Yrittäjien pelko on aiheellista. ETK:n mukaan Suomessa on noin 200 000 YEL-vakuutettua yrittäjää, joista joka kolmannen YEL-vakuutus on lähellä minimitasoa. Työkyvyn menettäminen johtaisi monella väistämättä taloudelliseen ahdinkoon. Valtavaa osaa Suomen yrittäjistä palvelisi aiempaa selkeämpi tieto siitä, kuinka riittävä hänen vakuutustilanteensa tosiasiallisesti on ja millä tavoin henkilöturvaa voi ja kannattaa parantaa entisestään”, Lillrank sanoo.


Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa sekä kumppanin paneelissa 17.-28.4.2021. Kohderyhmänä olivat yrittäjät ja otos kohdennettiin M3 Panelin taustatietojen mukaisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 400.