Alamy / AOP
04:10 - 25.09.2021 / viihde / Findance
Miesten seksivälineistä ei puhuta ja tiedetä tarpeeksi, ja siksi niihin suhtaudutaan naisten seksivälineitä kriittisemmin

Kaalimato.com kysyi suomalaisilta, miksi he uskovat miesten seksivälineisiin suhtauduttavan ennakkoluuloisemmin kuin naisten seksivälineisiin. Tutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista pitää miesten seksivälineitä edelleen tabuna ja yli puolet kokee, että niistä ei puhuta tai tiedetä riittävästi. Kaalimadon seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen tekisi seksivälineistä käytävästä keskusteluista miehille samastuttavampaa kääntämällä fokuksen pois liiasta orgasmikeskeisyydestä.

Kaalimato.comin tutkimuksessa suurimpana yksittäisenä tekijänä miesten seksivälineiden kriittiseen suhtautumiseen nousee aiheesta puhumattomuus: yhteensä 53 prosenttia suomalaisista kokee, että miesten seksivälineistä ei yksinkertaisesti käydä riittävästi keskustelua. Lisäksi 51 prosenttia on sitä mieltä, että miesten seksivälineistä ei tiedetä tarpeeksi. Erityisesti seurustelusuhteessa olevat vastaajat kokevat, että miesten seksivälineistä ei puhuta eikä tiedetä tarpeeksi.

Kaalimadon seksuaaliterapeutti Annukka Lavikaisen mukaan tietoa miesten seksivälineistä on kyllä runsaasti, mutta aihetta pitäisi käsitellä enemmän blogeissa ja mediassa.

– Miesten olisi myös hyvä tehdä itse enemmän avoimia kirjoituksia aiheesta. Meillä on Kaalimadon testiryhmässä useita miehiä, mutta seksivälineistä ei kuitenkaan julkisesti näy käytävän kovin paljon keskustelua. Naisvaikuttajat puhuvat aktiivisemmin seksuaalisuudesta omissa kanavissaan, Lavikainen pohtii.

Liki kolmasosan suomalaisista (32 %) mielestä miehet eivät tarvitse seksivälineitä saavuttaakseen orgasmin. Miehet ajattelevat itse huomattavasti naisia enemmän näin (miehet 43 %, naiset 20 %). Lähes neljännes suomalaisista (24 %) on päinvastaista mieltä, ja kokee miestenkin tarvitsevan seksivälineitä lauetakseen.

– On tutkittu, että naisilla esiintyy enemmän orgasmin saamiseen liittyviä haasteita ja tästä syystä naisille suunnattuja seksivälineitä on myös tehty paljon. Kun miehillä ei ole yhtä lailla orgasmivaikeuksia, ei seksivälineitä mielletä miehille samalla tavalla tarpeellisiksi, Lavikainen sanoo.

Lavikaisen mielestä käsitystä seksivälineistä pitäisi jo laajentaa, sillä niillä on paljon muutakin annettavaa kuin apu orgasmiin:

– Keskustelua on vietävä pois pelkästä upean orgasmin tavoittelusta nautinnon ja tuntemusten moninaiseen kirjoon.


Suhtautuminen miesten seksivälineisiin muuttumassa avoimemmaksi

Lisäksi puolet suomalaismiehistä (50 %) ja kolmasosa naisista (33 %) kokee, että miehet itse suhtautuvat kriittisesti miehille suunnattuihin seksivälineisiin. Naisten ei puolestaan koeta suhtautuvan kovinkaan negatiivisesti miesten seksivälineisiin.

Kyselytutkimuksen mukaan jopa 46 prosenttia suomalaisista kokee miesten seksivälineiden olevan edelleen tabu. Miehistä näin ajattelee yli puolet (51 %) ja naisista 39 prosenttia. Muutosta on kuitenkin nähtävissä: kolmannes suomalaisista (33 %) kertoo suhtautumisensa miesten seksivälineisiin muuttuneen avoimempaan suuntaan ja 17 prosenttia miehistä on kiinnostuneita hankkimaan jonkin seksivälineen.

– Seksivälineet eivät ole vakiintunut miesten sooloseksiin samalla tavalla kuin naisilla, ja siksi miesten seksivälineistä ei ole puhuttu samassa mittakaavassa. Naiset myös keskustelevat ystäviensä kanssa pienestä pitäen tunteista, ja myöhemmin seksistä ja muista intiimeistä asioista, miehiä enemmän, Lavikainen sanoo.

Lavikainen kannustaakin miehiä avartamaan ajatusmaailmaansa seksivälineiden suhteen:

– Vaikka orgasmin kanssa ei olisikaan haasteita, kannattaa seksivälineitä ottaa kokeiluun sooloseksiin.