Gaudeamus
22:10 - 25.09.2021 / viihde / Findance
Uutuuskirja John Deweyn estetiikka: filosofi purki raja-aitoja taiteen ja muun inhimillisen todellisuuden väliltä

Estetiikka on perinteisesti ymmärretty taiteen, kauneuden ja muiden esteettisten ilmiöiden filosofiaksi. Helsingin yliopiston estetiikan dosentti Kalle Puolakka erittelee uutuuskirjassaan yhdysvaltalaisen filosofi John Deweyn (1859–1952) estetiikkaa käsittelevää ajattelua, johon kytkeytyi näkemys ihmisestä ympäristönsä kanssa jatkuvassa vuorovaikutuksessa olevana eliönä.

John Deweyn ajattelusta käydään edelleen vilkasta keskustelua. Estetiikan kysymyksiä filosofi alkoi pohtia pääasiassa vasta 1920-luvulla, uransa myöhäisessä vaiheessa. Deweyn mukaan esteettinen kokemus on kuin kokemusten kokemus, jossa mielikuvitus, tunteet ja havaitseminen yhdistyvät ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi.

Kalle Puolakka luo John Deweyn estetiikka -teoksessaan monipuolisen katsauksen Deweyn käsityksiin estetiikasta ja asemoi ne osaksi hänen kokemusfilosofiaansa. Estetiikassaan Dewey purkaa raja-aitoja taiteen ja muun inhimillisen todellisuuden välillä sekä pyrkii yhdistämään ihmiselämän naturalistiset ja kulttuuriset ulottuvuudet.

Esteettisen kokemuksen siemenet ovat luonnossa, siinä rytmisessä vuorovaikutuksessa, joka kuvastaa kaikkien eliöiden suhdetta ympäristöönsä. Esteettinen kokemus onkin Deweylle luonnossa havaittavan liikkeen ja muutoksen huipentuma. Hän oli kuitenkin huolestunut aikansa yhteiskunnan pirstaleisena näyttäytyvästä kokemuksesta. Sen sirpaloituminen ja lyhytjänteisyys voidaan havaita myös nykypäivänä informaatioähkyn, lyhytkestoisten projektien ja polarisoituneen sosiaalisen median kaltaisissa ilmiöissä.


”Vastavoimiksi tälle kehitykselle voidaan Deweyn ajatusten pohjalta suosittaa muun muassa sitoutunutta esteettistä kokemusta, syventyvää kirjallisuuden lukemista, vuorovaikutuksellisiin keskusteluihin osallistumista, mielikuvituksemme kaappaavia arkisia ympäristöjä ja yhteisöllisyyden tunnetta herättävää julkista taidetta”, Puolakka kirjoittaa.

John Deweyn estetiikka johdattelee lukijan myös estetiikan ja taideteorian ajankohtaisten keskustelujen äärelle. Teoksen keskeisiin teemoihin kuuluvat kirjallisuusestetiikka, kirjallisuuden tiedollinen merkitys, arjen esteettisyys, julkisen taiteen yhteiskunnalliset ulottuvuudet sekä nykymusiikin estetiikka.

Kalle Puolakka
John Deweyn estetiikka. Kokemus, luonto ja kulttuuri
ISBN 9789523451391
Gaudeamus 2021