Rex Features / AOP
05:10 - 27.09.2021 / viihde / Findance
Mahdollisuus asunnon viilentämiseen yhä tärkeämpää kerrostaloissa

Lähes jokainen kerrostaloasukas on kaivannut nykyiseen asuntoonsa mahdollisuutta kesäaikaiseen viilennykseen. Yli puolet aikoo myös huolehtia siitä, että heidän seuraavassa asunnossaan viilennysmahdollisuus on otettu huomioon.

Uponorin ja Omataloyhtiö.fi:n heinäkuussa 2021 toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin kerrostaloasukkaiden tarpeita ja toiveita heidän nykyisen ja mahdollisen seuraavan asuntonsa viilennykseen. Selvitykseen osallistui kaikkiaan 1 118 vastaajaa ympäri Suomea. Vastaava tutkimus tehtiin edellisen kerran toukokuussa 2019, jolloin siihen vastasi 446 kerrostaloasukasta.

Lähes kaikki selvitykseen vastanneet kertoivat kaivanneensa nykyiseen asuntoonsa viilennysmahdollisuutta asunnon lämpötilan noustua kesäaikaan tukalaksi. Vain neljä prosenttia koki, ettei mahdollisuus huoneiston viilentämiseen ole heille tärkeää.

Viilennysmahdollisuus on myös entistä tärkeämpi kriteeri uutta asuntoa hankittaessa. Vuonna 2019 vastaajista 47 prosenttia aikoi huolehtia siitä, että heidän seuraavassa asunnossaan on otettu huomioon kesäaikainen viilennys. Nyt viilennyksen aikoi varmistaa jo 56 prosenttia vastaajista.

Asunnosta, jossa viilennys on huomioitu, oltiin myös valmiita maksamaan enemmän. Valtaosa, yli 70 prosenttia vastaajista olisi valmis maksamaan asunnosta 1 500– 2 500 euroa enemmän, mikäli siinä on otettu huomioon kesäaikainen viilennysmahdollisuus. Yli 3 500 euroa enemmän olisi valmis maksamaan 13 prosenttia vastaajista.

– Nykyisissä tiiviissä, energiatehokkaissa rakennuksissa kesäaikainen viilennys on yhtä oleellista kuin talvikautena lämmitys. Viilennystarvetta lisäävät myös lämpimät hellejaksot, joiden odotetaan tulevaisuudessa yhä yleistyvän, tuoteryhmäpäällikkö Saija Nieminen Uponorilta toteaa.


Huonekohtainen lämmönsäätö tärkeää

Entistä useammalle on tärkeää, että viilennys toimii lämmityksen tavoin. Miltei 60 prosenttia vastaajista haluaa, että viilennys on mahdollista saada tasaisesti kaikkiin huoneisiin ja sitä voidaan säätää huonekohtaisesti kuten lämmitystäkin. Viilennys ei myöskään saa aiheuttaa vedon tunnetta.

Hieman yli neljännes toivoi lisäksi, että järjestelmää ja esimerkiksi loma-ajan lämpötiloja voidaan säätää yhdestä paikasta keskitetysti. Heitä kiinnosti myös mahdollisuus tarkastella ja muokata lämpötiloja etäyhteydellä.

Neljännes vastaajista puolestaan edellytti, että viilennys on integroitu huoneistossa olevan muun taloautomaation kuten ilmanvaihdon ja sähkön kanssa, jolloin kaikkia toimintoja voidaan tarkastella ja ohjata keskitetysti.


Vesikiertoinen lattialämmitys ja -viilennys mieluisin lämmönjakoratkaisu

Vesikiertoinen lattialämmitys ja -viilennys on toivotuin lämmönjakotapa myös kerrostaloasunnoissa: lähes puolet vastaajista valitsisi sen mieluiten lämmönjakotavaksi harkitessaan uuden asunnon ostoa.

Vaikka lattiaviilennyksellä voidaan vastata kerrostaloasukkaiden toiveisiin, joita heillä on viilennykseen liittyen, ei se ratkaisuna ole heille kuitenkaan vielä kovin tuttu. Hieman aiempaa useampi eli reilu neljännes vastaajista tiesi, että vesikiertoinen lattiaviilennys on mahdollista toteuttaa myös kerrostaloasuntoon.

Yksi järjestelmä vastaa vaatimuksiin

– Vesikiertoinen lattialämmitys ja -viilennys vastaa nykypäivän vaatimuksiin yhdellä, helposti asennettavalla järjestelmällä. Lattiaviilennyksessä hyödynnetään samaa putkistoa, jakotukkeja ja säätölaitteistoa kuin lattialämmityksessä, joten viilennyksen aiheuttama lisäkustannus on vähäinen. Viilennys voidaan tietyissä tilanteissa lisätä lattialämmitysjärjestelmään myös jälkikäteen. Helpointa tämä on toki, jos siihen on varauduttu jo suunnitteluvaiheessa, Saija Nieminen toteaa.

– Huonekohtaisen lämpötilan säädön mahdollistava lattialämmitys ja -viilennys on energiatehokas, kokonaistaloudellinen ratkaisu, joka varmistaa huoneistoihin tasaisen ja miellyttävän lämpötilan ympäri vuoden. Toisin kuin usein vielä luullaan, lattiaviilennys ei aiheuta vedon tunnetta eikä tunnu viileytenä jaloissa.

– Älykkäimmät säätöjärjestelmät voidaan myös integroida osaksi taloautomaatiojärjestelmää. Näin järjestelmää voidaan seurata kokonaisuutena ja optimoida yhä energiatehokkaampaan suuntaan.

artikkelin avainsanat:
asuminen asunnot tutkimukset Uponor