Alamy / AOP
12:10 - 15.09.2021 / viihde / Findance
Elintarviketeollisuus ja kaupan ala onnistuivat vähentämään ruokahävikkiään yli viisi miljoonaa kiloa
Tykkäätkö ysärimusasta? Meillä olis aivan huikea Spotify-soittolista sulle - tallenna täältä

Elintarvikeala on sitoutunut vähentämään ruoan valmistuksen, jakelun ja kulutuksen ympäristövaikutuksia yhteisellä materiaalitehokkuuden sitoumuksella. Motiva seuraa tavoitteiden toteutumista vuosittain. Vuonna 2020 sitoumukseen liittyneet yritykset onnistuivat vähentämään ruokahävikkiään yli 5,7 miljoonaa kiloa ja vähentämään muun muassa muovin käyttöä yli 600 000 kiloa.

Ruokahävikkiä vähennettiin teollisuudessa ja kaupan alalla osin samoin keinoin; hävikin mittaamista ja seurantaa tehostamalla, henkilöstöä kouluttamalla ja johtamistapamuutoksilla. Kaupan alalla toimissa korostuvat myös valikoiman hallinta, kuljetus- ja logistiikkaratkaisut, teollisuudessa puolestaan prosessien parantaminen. Ruokahävikistä on kehitetty myös kokonaan uusia tuotteita, ja sivu- tai jätevirtoja on ohjattu esimerkiksi rehukäyttöön.

– On ollut ilahduttavaa huomata, miten paljon erilaisia toimenpiteitä materiaalitehokkuuden parantamiseksi ja ruokahävikin vähentämiseksi tehdään, Motivan asiantuntija Aki Finér sanoo.

– Toimet ovat selvästi mielekkäitä myös yrityksille itselleen vastuullisuustyön näkökulmasta. Ne tuovat myös kustannussäästöjä ja monilla toimenpiteillä on positiivisia vaikutuksia myös muihin yrityksiin ja kotitalouksiin esimerkiksi pienentyneinä jätemäärinä.


Ruokahävikin vähentämisen toimet säästivät sitoumuksessa mukana oleville yrityksille 1,3 miljoonaa euroa. Kierrätyksen lisääminen pienensi jätekustannuksia 730 000 euroa ja materiaalitehokkaammat pakkaukset tuottivat 290 000 euron kustannussäästöt.

– Sitoumus toimii hyvänä kirittäjänä yrityksille ja sen tuottama tieto ruokahävikin ja jätteen määrän vähentämisen keinoista sekä kiertotalouden edistämisestä on yrityksille ja muulle yhteiskunnalle arvokasta, neuvotteleva virkamies Mika Honkanen työ- ja elinkeinoministeriöstä toteaa.


Muovin vähentämistä ja ekologisempia pakkausmateriaaleja

Materiaalitehokkuuden sitoumuksessa yritykset ovat asettaneet tavoitteita myös esimerkiksi pakkausmateriaalien ja muovin käytön vähentämiseksi.

Muovin määrää vähennettiin yrityksissä yli 600 000 kiloa muun muassa pakkauksien kokoa pienentämällä, pakkausmateriaaleja keventämällä tai ohentamalla, erilaisia muovikansia poistamalla ja korvaamalla muoveja kartongilla tai muilla biopohjaisilla materiaaleilla. Yritykset vähensivät myös mustan muovin ja lasin määrää pakkauksissa.

– Nämä pakkausratkaisut vähentävät osaltaan jätteen määrää myös kotitalouksissa tai helpottavat pakkausten kierrättämistä, Aki Finér muistuttaa.

Kaikkiaan yritykset ovat raportoineet sitoumuksen puitteissa 67 vuonna 2020 toteutettua toimenpidettä, joista noin 40 % on laskettu myös ilmastovaikutus.

– Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä merkittävimmät päästövähenemät syntyvät tyypillisesti energiatehokkuustoimilla ja fossiilisia polttoaineita korvaamalla. Silti myös materiaalitehokkuustoimilla voidaan vähentää päästöjä, vaikkakin ne ovat toimenpidekohtaisesti mittaluokaltaan pienempiä päästövähenemiä, Aki Finér kertoo.

Hiilidioksidipäästöjä vähentävissä materiaalitehokkuustoimissa korostuvat ruokahävikin minimointi, kierrätyksen lisääminen ja muovien määrän vähentäminen. Nämä toimet vähentävät myös neitseellisten luonnonvarojen käyttöä.

artikkelin avainsanat:
Motiva Motiva Oy ruoka ruokahävikki