Suomen Pankki
04:10 - 10.09.2021 / viihde / Findance
Pankit ja viranomaiset kehittävät varautumistaan yhteisellä suurharjoituksella
Tykkäätkö ysärimusasta? Meillä olis aivan huikea Spotify-soittolista sulle - tallenna täältä

Finanssialan toimintaharjoitus (FATO) on Huoltovarmuusorganisaation (HVO) järjestämä harjoitus, joka testaa, kuinka rahoitusalan ja viranomaisten yhteistyö sujuu kriisitilanteessa. Harjoitus alkaa 10. syyskuuta 2021.

Harjoitukseen osallistuvat HVO:n Rahoitusalan poolin jäsenet: valtiovarainministeriö, Suomen Pankki, Finanssivalvonta ja huoltovarmuuskriittiset rahoituslaitokset, eli käytännössä kaikki suomalaiset pankit.

”Maailma muuttuu jatkuvasti, eikä varautumisen ja jatkuvuuden merkitystä voi korostaa liikaa. Pankit ovat pystyneet ylläpitämään toimintavarmuutensa haastavinakin aikoina, kuten koronakriisissä. Nyt testataan, miten rahoitusjärjestelmä pysyy jaloillaan erilaisissa skenaarioissa”, kertoo harjoitusta koordinoiva Rahoitusalan poolin sihteeri, Finanssiala ry:n johtaja Niko Saxholm.

FATO-harjoitus järjestetään niin sanottuna kirjoituspöytäharjoituksena. Harjoituksen järjestäjät ovat luoneet erilaisia skenaarioita, ja harjoittelijoiden tulee vastata, miten organisaatio toimisi kussakin tilanteessa. Vastausaikaa on 18. lokakuuta asti, minkä jälkeen vastaukset analysoidaan ja niiden pohjalta arvioidaan kehityskohteita, joita jatkossa työstetään HVO-verkostossa


FATO-harjoitus on tärkeä osa pankkien ja viranomaisten varautumista. Se on tärkeä foorumi, jossa pankit pääsevät yhdessä viranomaisten kanssa keskustelemaan ja kehittämään varautumistaan: mikä yhteistyössä toimii ja missä on kehitettävää.

”Pankkitoimintaan kohdistuvia uhkia ovat esimerkiksi erilaiset kyberhyökkäykset tai taloudelliset kriisit. Ideoita harjoiteltaviin skenaarioihin on hankittu laajasti muun muassa Kyberturvallisuuskeskukselta ja Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselta. Varsinaiset harjoitustehtävät paljastetaan luonnollisesti vasta itse harjoituksessa”, Saxholm kertoo.

”Toimialojen kyberturvallisuuden nykytilakartoitus viime vuodelta kertoo, että finanssiala on kyberkypsyyden osalta toimialojen parhaimmistoa. Kyberturvallisuutta on finanssitoimialalla toteutettu johdonmukaisesti, ja on tärkeää, että saavutettu taso kyetään säilyttämään jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä,” toteaa varautumispäällikkö Tehi Palletvuori Huoltovarmuuskeskuksesta.

Edellinen pankkien FATO-harjoitus järjestettiin vuonna 2015. Tuolloin harjoitus sisälsi toimintavaiheen, jossa pankkien kriisijohtoryhmät kerättiin huoneeseen, ja järjestäjät alkoivat lähettää syötteitä: nyt meni merikaapeli poikki ja palvelunestohyökkäys lamaannutti tämän ja tuon. Ryhmä sitten joutui tekemään nopeita päätöksiä ja kertomaan, miten organisaatio tilanteessa toimisi.


”Vauhdikkuudestaan huolimatta toimintavaiheen ongelma on esimerkiksi kyberhyökkäyksen simuloinnin vaikeus, sillä matkapuhelinverkot eivät tietenkään oikeasti olleet alhaalla, vaan kommunikaatio toimi ihan normaalisti. Siksi kirjoituspöytäharjoitus antaa realistisemman kuvan organisaation kriisinsietokyvystä”, Saxholm toteaa.

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan laitos, jonka tehtävänä on maamme huoltovarmuuden ylläpitämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta. Huoltovarmuuskeskuksen yhteydessä toimii sektoreita ja pooleja, jotka pitävät yllä ja kehittävät huoltovarmuutta ja jatkuvuudenhallintaa oman toimialansa yritysten ja organisaatioiden verkostossa Huoltovarmuusorganisaatiossa.