Pasi Tiitola / Tampereen Raitiotie Oy
14:10 - 04.09.2021 / viihde / Findance
Fintraffic yhteistyöhön Tampereen seudun joukkoliikenteen kanssa - liikennetieto virtaa jatkossa entistä kattavammin liikennemuodosta toiseen
Hetkinen vielä... Meillä olis sulle juhannuksen paras Spotify-soittolista, tallenna jo nyt täältä

Fintraffic jatkaa määrätietoisesti liikenteen reaaliaikaisen tilannekuvan kehittämistä suomalaisten käyttöön. Uusimpana avauksena yhtiö on aloittanut elokuussa yhteistyön Tampereen linja-autoliikenteen Nysse-valvomon ja raitioliikenteen valvomo ROK:n kanssa. Yhteistyön tavoitteena on jakaa tietoa liikenteen häiriötilanteista sekä pitää yllä yhteistä reaaliaikaista tilannekuvaa, jotta liikenne teillä ja kiskoilla sujuisi mahdollisimman turvallisesti ja sujuvasti.

- Turvallinen ja luotettava joukkoliikenne kuuluu jokaisen arkeen. Nyt starttaavan yhteistyön myötä tavoitellaan entistä reaaliaikaisempaa liikenteen tilannekuvaa yli liikennemuotorajojen. Tämä mahdollistaa jatkossa esimerkiksi sen, että bussi- ja ratikkaliikenteen mahdollisista häiriöistä saadaan kauttamme nopeasti välitettyä tietoa eteenpäin. Vastaavasti tieto tieliikenteen eri häiriöistä välittyy kauttamme jatkossa suoraan bussi- ja ratikkaliikenteelle, jotka voivat ennakoida toimintaansa sen mukaisesti, kertoo liikennekeskuspäällikkö Eero Sauramäki Fintrafficista.

- Sujuva ja turvallinen liikenne on yhteispeliä. Esimerkiksi nyt elokuussa käyttöönotettu uusi Tampereen NYSSE-linjasto perustuu tiheästi liikennöitäviin runkolinjoihin ja vaihtoihin, jossa paras joukkoliikennepalvelu syntyy juuri bussin ja ratikan yhdistelmällä. Reaaliaikaisen liikennetiedon käyttö on tässä avainasemassa. Tähän työhön kytkeytyy saumattomasti myös yhteisen tilannekuvan varmistaminen, jossa tieto kulkee liikennemuodosta toiseen. Yhteydenpito toimijoiden välillä on tärkeässä roolissa ja se pyritään nyt tekemään mahdollisimman helpoksi, jatkaa Tampereen kaupungilta suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen.


Fintrafficin liikenteenohjauspalvelut tuottavat tietoa, jonka avulla yhtiö tarjoaa suomalaisille kattavaa, reaaliaikaista tilannekuvaa liikenteestä maalla, merellä ja ilmassa. Yhtiön tuottama data on avoimesti saatavilla Digitraffic-palvelun rajapintojen kautta sekä kuluttajille suunnatussa Liikennetilanne-palvelussa.