Pixabay
22:10 - 21.08.2021 / viihde / Findance
Etäopetuskin voi olla osallistavaa - LAB-ammattikorkeakoulussa kehitetään uusia käytäntöjä

LAB-ammattikorkeakoulussa torjutaan pitkittyneen etäopetuksen aiheuttamia haittoja uudella kehittämishankkeella.

LABin Tiimeistä toimeen -hankkeessa aloitetaan syksyllä uusien osallistavien ja työelämäläheisten etäopetus- ja ohjausmenetelmien kokeilu. Pitkittynyt koronapandemiatilanne on vaikuttanut monien työelämävalmiuksia parantavien opintojen lykkääntymiseen. Huolta on herättänyt paitsi eristäytymisen sosiaaliset vaikutukset, myös opintojen loppuunsaattaminen ja opiskelijoiden riittävät valmiudet siirtyä työelämään. Verkko-opetus voi kuitenkin olla sekä laadukasta että käytännönläheistä, mutta myös yhteisöllisyyttä lisäävää ja tehokasta.

”Uskomme, että opetuksen pienilläkin muutoksilla voidaan auttaa opiskelijoita nopeasti. Esimerkiksi keskustelulle kannattaa varata aikaa kurssilla, kun opiskelijat eivät enää tapaa aiempaan tapaan kampuksen käytävillä ennen opetuksen alkua”, kertoo LABin liiketalouden lehtori Markus Kräkin.


Simulaatiopedagogiikan uudet mahdollisuudet

Myös työelämässä tarvitaan yhä enemmän verkossa tapahtuvia vuorovaikutustaitoja, kuten asiakkaan kohtaamista tai esimies- ja tiimityötaitoja. Niitä kannattaakin harjoittaa jo opiskeluaikana ja samalla se mahdollistaa myös ryhmäytymisen ja kiinnittymisen omaan alaan.

”Tarpeet ja haasteet koskevat niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin opiskelijoitamme”, toteaa lehtori Marja Viljanen.

Keskeistä hankkeessa on simulaatiopedagogiikka.


”Meillä on hyvää näyttöä siitä, että simulaatiopedagogiikka soveltuu käytäntöläheiseksi, yhteisöllisyyttä lisääväksi ja tehokkaaksi kehittämismenetelmäksi työpaikoilla. Yritykset ovat olleet tyytyväisiä kehitystyöhömme. Nyt viemme menetelmän verkkoon ja laajemmin liiketalouden opetukseen”, kertoo simulaatiopalveluiden kehittämispäällikkö Sari Niemi LAB-ammattikorkeakoulusta.

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt rahoituksen syksyyn 2023 saakka kestävälle Tiimeistä toimeen -hankkeelle.