Vastapaino
06:10 - 18.08.2021 / viihde / Findance
Uutuuskirja kertoo, mitä on terapeuttinen valta

“Terapeuttinen valta on psykologisen asiantuntijuuden levittäytymistä suomalaisen yhteiskunnan eri osa-alueille”, määrittelevät uutuuskirjan Terapeuttinen valta toimittajat Kristiina Brunila, Esko Harni, Antti Saari ja Hanna Ylöstalo.

“Terapeuttinen valta kutsuu yksilöitä muokkaamaan itseään yhteiskuntaan paremmin sopivaksi. Uusi kirjamme tuo esille, kuinka terapeuttiset toimenpiteet esitetään ratkaisuna mitä erilaisimpiin yhteiskunnallisiin ongelmiin työttömyydestä masennukseen ja rikollisuuteen.”

Terapeuttinen valta on nostanut onnellisuuden ja hyvinvoinnin elämän tavoitteiksi ja hyvän ihmisyyden mittariksi. Onnellisuuden ajatellaan olevan sekä edellytys että osoitus siitä, että ihminen on terve ja menestynyt, kelpoinen yhteiskunnan jäsen.

"Terapeuttisessa kulttuurissa onnellisuuden ja hyvinvoinnin nähdään olevan kaikkien saatavilla, kunhan työstää itseään riittävästi. Tämä on julmaa niille, joiden elämää värittävät esimerkiksi taloudelliset ja terveydelliset vastoinkäymiset. Ne ovat kuitenkin lopulta sosiaalisia ongelmia, eivät epäonnistunutta itsehallintaa", toimittajat sanovat.


Kirja haastaa ylikorostunutta yksilökeskeisyyttä, joka levittää ympärilleen ajatusta siitä, että sekä ongelmat että ratkaisut ovat yksilössä. Kirja tarjoaa ymmärrystä siitä, mikä rooli terapeuttisella vallalla on siinä, kuinka laajemmat yhteiskunnalliset, rakenteelliset ja poliittiset ongelmat siirtyvät psykologis-terapeuttisten linssien kautta tarkasteltaviksi.

“Kirja myös tarjoaa välineitä siihen, ettei ihminen kävisi niin hanakasti itsensä kimppuun vaan kiinnostuisi itsetutkiskelun sijaan ympäristöstään”.