Ismo Pekkarinen / AOP
10:10 - 01.08.2021 / viihde / Findance
Tunnetko jo erilaiset tavat järjestää vuokrasopimuksen vakuus?

Opiskelijat etsivät ensimmäistä omaa kotiaan, ja moni tekee vuokrasopimuksen ensimmäistä kertaa elämässään. Mitä tarkoittaa vuokrasopimuksen vakuus ja minkälaisia vaihtoehtoja sen järjestämiseen on? Suomen Vuokranantajien Anna-Emilia Kuisma avaa vakuuden järjestämistä vuokrasuhteessa.

Vuokrasopimuksen vakuus toimii vuokranantajan turvana siltä varalta, että kaikki vuokrasopimuksen velvoitteet – kuten vuokra ja vuokralaisen mahdollisesti aiheuttamat vahingot – tulevat katetuiksi.

Vakuus voidaan järjestää vuokrasuhteessa monin eri tavoin. Mikäli vuokralaisella ei ole mahdollisuutta toimittaa vuokranantajan toivomaa vakuutta, on myös erityyppisten vakuuksien yhdistely mahdollista.


1. Raha

Rahana maksettava vakuus on tyypillisesti perinteisin tapa järjestää vakuus. Käytännössä rahavakuus tarkoittaa sitä, että vuokralainen maksaa vuokranantajan pankkitilille sovitun summan rahaa (enintään kolmen kuukauden vuokraa vastaava määrä), joka palautetaan vuokrasuhteen päätyttyä takaisin vuokralaiselle, mikäli sopimusvelvoitteet on täytetty. Rahavakuuden osalta kannattaa sopia, kuuluuko vakuudelle kertynyt talletuskorko vuokranantajalle vai vuokralaiselle.

2. Pankkitalletustodistukset

Toinen suosittu tapa on käyttää pankkitalletustodistuksia. Tällöin vakuutta ei siirretä vuokranantajan pankkitilille, vaan sen sijaan raha pysyy vuokralaisen tilillä koskemattomana niin, että vuokranantaja voi käyttää kyseisiä varoja, mikäli vakuuden pidättämiselle on aihetta. Vuokranantajan kannattaa tarkastaa huolellisesti pankkitalletuksen ehdot – erityisen tärkeää on se, ettei varojen nostaminen edellytä vuokralaisen suostumusta.


3. Kelan maksusitoumus

Vakuus voidaan järjestää myös Kelan myöntämällä maksusitoumuksella. Tyypillisesti näissä tapauksissa vakuutta ei siirretä vuokranantajan tilille, vaan vuokranantaja saa sen sijaan maksusitoumuksen vuokralaisen aiheuttamien vahinkojen varalle. Vakuus voidaan poikkeuksellisesti siirtää vuokranantajan pankkitilille myös rahana. Kannattaa kuitenkin huomioida, että joka tapauksessa ennen vakuuden realisointiin ryhtymistä vuokranantajan tulee toimittaa Kelaan kirjallinen realisointivaatimus.

4. Henkilötakaus

Ehkä vähemmälle käytölle ovat jääneet henkilötakaukset, vaikka niiden käyttö voi vuokranantajan näkökulmasta katsottuna olla erittäin suotuisaa. Henkilötakauksessa esimerkiksi nuoren vanhempi takaa omaan kotiinsa muuttavan nuoren vuokrasuhdetta. Takaus kannattaa järjestää omavelkaisena ja rajoittamattomana, koska tällöin takaaja vastaa vuokralaisen sopimusrikkomuksista oman velan tavoin. Takaus mahdollistaa vakuutta laajemman korvausvastuun asettamisen, koska takaukseen ei sovelleta laissa säädettyä enimmäismäärää.

5. Takausvakuutus ja vakuuspalvelut

Uusimmaksi vaihtoehdoksi ovat nousseet myös markkinoilla olevat takausvakuutukset ja vakuuspalvelut. Takausvakuutuksella voidaan korvata perinteinen vuokralaisen suorittama vakuus niin, että joko vuokralainen tai vuokranantaja maksaa kuukausittaisen takausvakuutusmaksun. Mikäli vuokranantaja maksaa takausvakuutuksen, hän vähentää siitä aiheutuvat kulut verotuksessa. Suosittelemme tarkastamaan sopimusehdot huolella ennen takausvakuutuksen hankkimista.