adrian brockwell / Alamy / AOP
16:10 - 26.06.2021 / viihde / Findance
Koronan inhimillisiä vaikutuksia yli 50-vuotiaisiin kartoittava kansainvälinen tutkimus jälleen käyntiin

Maailman suurin ikääntymisen tutkimushanke SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) aloittaa koronapandemiaan paneutuvan toisen tutkimushaastattelukierroksen Suomessa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten poikkeusaika on vaikuttanut yli 50-vuotiaiden suomalaisten elämään.

28 SHARE-maata on aloittanut toisen haastattelukierroksen, jossa selvitetään korona-ajan vaikutuksia yli 50-vuotiaaseen väestöön. Ensimmäiseen SHARE korona -tutkimukseen osallistuneita paneelivastaajia haastateltiin puhelinhaastattelujen avulla ensimmäisen kerran keväällä 2020. Nyt kerättävä toinen tutkimusaalto mahdollistaa tulosten vertailun pandemian aikana ja sitä ennen.

Ensimmäisellä kierroksella osallistujilta kysyttiin muun muassa hygieniasuositusten noudattamisesta, sosiaalisten suhteiden rajoittamisesta, epidemian taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisista työskentelyolosuhteiden muutoksista. Haastatteluissa kysyttiin myös, miten terveyspalveluiden saavutettavuus ja kokemus niiden turvallisuudesta ovat ikääntyneen väestön keskuudessa muuttuneet. Lisäksi tutkimus selvitti koronan aiheuttamia mahdollisia muutoksia liikuntamääriin.


Nyt alkanut toinen SHARE korona -tutkimus toistaa ensimmäisen tutkimuskierroksen sisältöjä, mikä mahdollistaa pandemian alun ja vuotta myöhemmin vallitsevan tilanteen vertailun. SHARE lopetti säännöllisen kenttätyönsä keväällä 2020 vastaajien ja haastattelijoiden suojelemiseksi. Lyhyen rakennemuutoksen jälkeen SHARE jatkoi kenttätyötä puhelinhaastatteluin. Ensimmäisen SHARE koronakyselyn tulokset on julkaistu joulukuussa 2020, ja niitä on käytetty useissa tutkimusjulkaisuissa ympäri maailmaa.

Euroopan komission SHARE-ERICille suunnatun rahoitusaloitteen ansiosta (SHARE-COVID19) koronakyselyä on mahdollista jatkaa. Tutkimuksen avulla voidaan kartoittaa epidemian torjuntatoimenpiteistä seuranneita ei-toivottuja vaikutuksia ja koronapandemian pitkäaikaisia sosioekonomisia sekä terveysvaikutuksia.